Els potencials usos de les cobertes en els ecosistemes urbans i periurbans ha esdevingut un dels vectors de principal interès, pel seu potencial i impacte en àmbits com el medi ambient o la energia entre d’altres. En termes d’un ús sostenible de les cobertes que ajudi a un millor metabolisme de l’ecosistema urbà o com a potencial infraestructura en la generació d’energia de fonts alternatives, el coneixement de la tipologia de les cobertes, en concret, una identificació el més sinòptica, objectiva i viable possible dels materials superficials del que estan constituïdes aquestes cobertes, en resulta un coneixement previ cabdal, en l’anàlisi i formulació de polítiques i presses de decisions que impliquin els seus usos actuals i futurs.

  L’ICGC ha abordat aquesta problemàtica analitzant les capacitats dels seus sensors hiperespectrals, que contemplen les regions espectrals del visible i l’infraroig proper (AISA)  i l’infraroig tèrmic (TASI). A tal efecte i a partir de les dades capturades de forma simultània pel sensors AISA i, s’han  desenvolupant procediments per tal d’obtenir perfils espectrals en aquestes regions de l’espectre característiques de diferents tipologies de cobertes i poder així obtenir-ne una classificació supervisada i millor ajustada a la veritat terreny de la zona d’estudi.

En concret, es va realitzar un vol diürn (a migdia solar) amb el sensors hiperespectrals de l’CGC, AISA i TASI, de forma simultània i en condicions operacionals que ha permès garantir resolucions espacials en el visible i infraroig proper (VNIR del sensor AISA) al voltant 1m i en l’infraroig llunya o tèrmic (TIR del sensor TASI) al voltant de 2m.  El vol, que es va realitzar sobre una zona test que cobria principalment els nuclis de Barbera del Vallés, Cerdanyola, Sabadell  i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha generat una classificació supervisada, a partir de la informació espectral recollida en laboratori de 21 tipologies de cobertes, que finalment s’ha generalitzat a 8 tipologies bàsiques.

  En la cadena de processat dels vols es fan correccions atmosfèriques, i específicament en el cas del sensor tèrmic TASI, s’efectua també el desacoblament mitjançant el model TES entre la temperatura i les emissivitats en les diferents bandes de l’espectre tèrmic en que obtenim imatge i que ens definirà les característiques espectrals de cada coberta en aquesta regió de l’espectre tèrmic.

  A través de l’ajut CTM2016-75772-C3-3-R, AI/UE-Feder.'Entidad financiadora: MINECO, AEI/FEDER, UE, l’Institut Català de Tècniques Ambientals (ICTA) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció), coordinadors del projecte FERTILECITY ((https://www.fertilecity.com/en/)) varen establir les bases d’un concurs, que va guanyar ICGC, per portar a terme la identificació de tipologies superficials de cobertes amb sensors d’observació de la Terra així com un posterior control de qualitat dels resultats, que ha determinat una precisió global en la determinació de la tipologia dels materials superficials de les cobertes al voltant del 80%.

Destaquem

Projecte europeu FERTILECITY

Exemple de classificació de tipologies de cobertes d’edificis del vol TASI+AISA en una zona industrial al Sud de Sabadell

Exemple de classificació de tipologies de cobertes d’edificis del vol TASI+AISA en una zona industrial al Sud de Sabadell


Redactat de la noticia i més informació

Redactat per: Jordi Corbera

Per saber-ne més: Jordi Corbera

Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/06/19
Acceptat a 25/06/19
Presentat el 25/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Localització

Puntuació document

0

Visites 65
Recomanacions 0

Compartiu aquest document