La Jornada

Aquesta nova edició va tenir lloc a l’Auditori de la ONCE i tenia per títol i tema central la DESMATERIALITZACIÓ. Va comptar amb nombrosos exemples de noves visions i aproximacions empresarials que posen en valor l’ampliació de la vida útil dels productes, la valorització dels seus components a través de l’ús evolutiu i la recombinació per donar vida a nous productes, així com la idea d’economia de serveis com a béns, que redueix dràsticament tant els impactes ambientals com els costos materials, així mateix augmenta les oportunitats de creació de llocs de treball de proximitat i de qualitat. La inauguració de la Jornada va ser a càrrec del director de l’ARC i va programar la ponència convidada del fundador i director de The Product-Life Institute, Walter R. Stahel, un dels líders mundials més influents i autor de diverses publicacions de referència sobre l’economia circular. La directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge, Pilar Chiva, va fer una relació de les accions que l’ARC ha impulsat en aquest àmbit, al llarg del 2015.


The Circular Economy – fundamentals & dematerialisation. Prof. Dr. h.c. Walter R. Stahel

Segons el professor Stahel, les bases de l’economia circular (EC) són:

 1. Tancar els circuits de productes  i de materials.
 2. Que els propietaris o consumidors esdevinguin responsables de l’operativitat del producte i del seu manteniment, així com de la recerca d’un nou propietari o consumidor per aconseguir el valor més elevat de preservació.

Aixó comporta estendre la vida útil dels béns a través del disseny per al seu ús i garanties tota la seva ”vida”. També modificar el comportament del consumidor, donant-li responsabilitats per la seva propietat. Així doncs, en aquest aspecte la desmaterialització estén la vida útil dels productes i redueix en un 50% els recursos –tant pel que fa a les entrades en la producció, com en el volum dels residus per l´ús, en comparació amb la concepció de productes i consums actuals.

La clau per estendre la vida útil del producte és la qualitat de les reparacions i el manteniment, la qual cosa també afavoreix la creació de llocs de treball als àmbits locals/regionals.

Les regles de l’EC són:

 • Quan més petits són els cicles, són més profitosos i eficients en recursos (reús local).
 • No hi ha començament ni fi de cicles, sinó l’objectiu de la preservació del valor.
 • És fonamental reduir la velocitat del flux i augmentar el valor dels components.
 • La mà d’obra substitueix l’energia i els recursos materials.

Algunes de les innovacions de l’EC són:

 • Els components tenen més vida útil que els béns que formen: coixinets, LED, motors elèctrics, microxips reprogramables.
 • La desmaterialització per si mateixa perquè es poden remanufacturar els components de manera independent per preservar el recurs.
 • L’ús més intensiu dels productes aboca a l’ús de tecnologies més eficients, que redueixen les matèries primeres i el volum de residus al final de la seva vida útil, si es compara amb el productes d’un sol usuari.
 • Augmenta el rendiment econòmic:
  • tancant el cicles que han d’internalitzar els costos de la generació de residus, es garanteix el rendiment econòmic perquè augmenta les funcions i l’ús que es dóna tant als productes com als components.
  • Incrementant la intensitat de l’ús dels béns mitjançant la venta de béns com a serveis i l’ús compartit: taxis, rentadores, transport, hotels.

L’EC canvia el paradigma cultural:

 • Reducció dels desitjos en lloc d’augmentar les possessions.
 • Entendre i usar la natura com a model: biomimetisme, praderies de gespa en lloc de gespes, millora de la utilització de material, emprar materials de substitució (l’intercanvi de materials pesats amb materials lleugers).


Walter R. Stahel


DESMATERIALITZACIÓ a Catalunya, Pilar Chiva

Algunes actuacions a Catalunyaal llarg del 2015

Reutilització i preparació per la reutilització

Amb actuacions que poden semblar petites però que tenen un impacte important en els actors que faciliten la reutilització, com ara la  modificació de la definició legal: “Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final.” (Llei 3/2015). També la publicació de la Guia R i PxR.

Ecodissey

L’establiment de l’Estratègia catalana de l‘ecodisseny. Amb 7 línies vertebrades en tres eixos, que donen lloc a 43 actuacions.  La primera edició del Premi Catalunya d’Ecodisseny amb 5 categories: -producte (productes que ja estan en el mercat) − productes en desenvolupament − estratègies per a productes sostenibles − disseny jove − disseny euromediterrani. Al Premi van poder optar dissenyadors, fabricants o promotors, de Catalunya i de països euromediterranis.

Bossa de plàstic

Durant el període 2007-2012 es va produir una reducció del consum per càpita del 52,4%. El 2015 s’ha reeditat el Pacte per la Bossa, amb el consens de prohibir la distribució gratuïta de totes les bosses de plàstic de caixa i de repartiment a domicili. A hores d’ara només està pendent del desenvolupament normatiu.

Simbiosi industrial

S’estableix l’estratègia empresarial d’unir indústries i entitats en una xarxa que generi solucions innovadores per maximitzar l’eficiència en l’ús dels recursos: materials, energia, aigua, béns, experiència, logística, etc. A través de la xarxa s’identifiquen oportunitats de negoci que donen lloc a transaccions comercials rentables i es transfereix coneixement. S’està desenvolupant actualment una prova pilot a Manresa.

Subproductes

Els residus que es poden utilitzar directament com a primeres matèries d’altres produccions o com a substitut de productes comercials i que són recuperables sense necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament; aquesta manera de fer representa la valorització d’unes 200.000 t/any de residus industrials a Catalunya.

Ajuts

Entre les subvencions que es duen a terme, cal destacar com a novetat els cupons d’ecoinnovació, que són prestacions de serveis d’ecoinnovació a través de l’obtenció d’un descompte econòmic en forma de cupó, que es pot bescanviar amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ  de forma ràpida, àgil i flexible.

També les subvencions que atorga l’ARC a empreses, ens locals, entitats sense ànim de lucre i universitats per desenvolupar projectes de prevenció i preparació per la reutilització.

El futur en aquest àmbit per a l’ARC és el PRECAT20, amb l’objectiu general de determinar l’estratègia d’actuació de la Generalitat en matèria de prevenció i de gestió de residus fins a l’any 2020, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni.


PRECAT20


Autors

Redactat per: Pilar Chiva i Marga Torre. Per saber-ne més: Pilar Chiva


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de materials

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0

Compartiu aquest document