La Xarxa acceleromètrica es va començar a construir l’any 1995, amb una primera estació a l’Observatori Fabra, i des de llavors el desplegament ha estat constant. Les 18 estacions de les què consta actualment transmeten dades en continu i en temps real al centre de processament i emmagatzematge de dades ubicat a la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

  El principal objectiu de la xarxa és enregistrar adequadament els moviments intensos del terreny que poden ser percebuts per la població. Aquestes dades, a més, permeten estudiar fenòmens com ara l’atenuació de l’acceleració del moviment a mesura que augmenta la distància de l’epicentre, analitzar també els efectes d’amplificació d’un sisme que poden tenir els diversos tipus de sòl i avançar en el disseny d’estructures sismoresistents.

  L’ICGC acaba d’instal·lar una nova estació de la Xarxa acceleromètrica a l’Abadia de Montserrat, sumant així 18 d’aquestes infraestructures que permeten enregistrar  els moviments intensos del terreny, en temps real.

L'elecció dels diferents emplaçaments de les estacions es realitza, bàsicament, tenint en compte els criteris següents:

1) zones afectades per terratrèmols importants en el passat (zones sísmicament més actives), 2) zones d'activitat sísmica moderada, però densament poblades i/o amb indústries perilloses,3) emplaçaments en diferents tipus de material, sòl i roca, per l'anàlisi d'efectes d'amplificació del moviment del sòl.

L’equipament que es fa servir és de registre digital (a 100 o 200 mostres per segon) i enregistra el moviment del sòl de manera contínua o bé en registre local quan el moviment supera un cert valor establert que oscil·la, per els diferent emplaçaments, entre 0.2x10-3 g i 1.5x10-3 g.

Els enregistraments de la Xarxa acceleromètrica s’utilitzen de manera complementària als de la Xarxa sísmica per monitoritzar els terratrèmols que es produeixen a Catalunya i a regions properes. Aquest control permet determinar la localització i la magnitud de cada sisme, avaluar com ha estat percebut per la població i estimar els possibles efectes només pocs minuts després que s’hagi produït. Totes aquestes dades serveixen per informar les autoritats competents, la població i per donar suport a Protecció Civil, si és el cas, en la gestió de la possible emergència.

Mapa de la Xarxa acceleromètrica de Catalunya

Mapa de la Xarxa acceleromètrica de Catalunya


Redactat de la noticia i informació

Redactat per : Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Per saber-ne més: Agnès Lladós


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/10/15
Acceptat a 30/10/15
Presentat el 30/10/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0

Compartiu aquest document