#M2020

Direcció del projecte

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) organisme de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP)

Socis del projecte

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), Estación Experimental de Aula Dei - CSIC (EEAD-CSIC), Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), FORESPIR, Conservatoire botanique pyrénéen agréé, Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC (IPE-CSIC), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Sociedad Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE), Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA) i Centre d'Estudis de la Neu i de la MuntAnya de l’Institut d’Estudis Andorrans (CENMA)

Període

01/01/2020 - 30/06/2020

Descripció

L’objectiu del projecte és l’observació, capitalització, transferència i apropiació de bones pràctiques d'adaptació al canvi climàtic als Pirineus en un context de cooperació transfronterera.

Draft Rubert Taya 379987819-image1.png
Logotip del projecte OPCC - ADAPYR

Finalitat de l'acció

Els objectius del projecte són:

1. Consolidar el treball col·laboratiu d’observació i recerca als dos costats dels Pirineu amb la definició dels indicadors bàsics d’impacte del canvi climàtic.
2. Elaborar la primera Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic.
3. Transferir el coneixement a través de processos participatius per identificar necessitats d’informació.
4. Cercar fórmules de col·laboració amb organismes competents i possibles fonts de finançament.
5. Comunicar i donar suport a la presa de decisió a diferents agents.
6. Donar més visibilitat als Pirineus, i a les seves especificitats i necessitats respecte del canvi climàtic global.
Draft Rubert Taya 379987819-image2.jpeg
Fotografia de grup dels membres del projecte, durant la primera reunió d’elaboració de la candidatura (gener de 2019)

Novetats que aporta l'acció

Especialment l’elaboració d’una Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic conjunta per a tot el territori i l’establiment d’un mecanisme de monitoratge anual de l’evolució del canvi climàtic a través d’un butlletí d’indicadors.

Fonaments de la novetat

El projecte culmina iniciatives prèvies transfrontereres sobre l’avaluació del canvi climàtic al Pirineu, i passa al camp de l’acció en matèria de donar eines d’adaptació per als diferents sectors que actuen al territori. Aquest component és inèdit, i supera els marcs mentals estatals per passar a considerar el Pirineu com a un tot.


Draft Rubert Taya 379987819-image3.jpeg
Paisatge pirinenc

Per saber-ne més

Mariona Carreras

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/07/21
Presentat el 30/07/21

Volum Servei Meteorològic de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació meteorològica

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Indicadors ambientals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Meteorologia

Meteorologia d'escala local

Modelització climàtica

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0