#M2020

Direcció de projecte

Centre de Recerca Matemàtica (UPC)

Altres participants

Universidad de la República de Uruguay, Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos - CSIC, Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Météo-France, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Munich Re, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Potsdam Institut fuer Klimafolgenforschung, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ARIA Technologies, Institut de Ciències del Mar - CSIC

El Servei Meteorològic de Catalunya és una de les vuit institucions associades al projecte.

Període

01/01/2019 a 31/12/2020

Descripció

CAFE és una xarxa Marie Skłodowska-Curie de formació en innovació. El consorci del projecte està format per deu socis internacionals que fan la selecció, acollida i formació d’investigadors.

Draft Rubert Taya 319097748-image1.png

Fenòmens climàtics extrems com les onades de calor o les tempestes tropicals tenen un impacte social i econòmic enorme. La previsió d'aquests esdeveniments extrems a l'escala de temps subestacional (entre 10 dies i 3 mesos) és difícil. Atès que l’atmosfera i l’oceà són sistemes d’enorme complexitat, per avançar en la previsió sub-estacional dels esdeveniments extrems, és crucial formar un nou tipus d’investigadors interdisciplinaris de primer nivell.

El projecte se centra en la formació interdisciplinar de 12 estudiants doctorals . Un dels centres que acollirà els investigadors és el Servei Meteorològic de Catalunya, a qui se li costegen els despeses lligades a la formació d’aquests.

El projecte està en la seva fase inicial. Al 2019 l’SMC ha realitzat un seminari d’un dia sobre l’estructura i eixos estratègics de la institució, al qual hi han assistit les 12 persones guanyadores de la beca. No hi ha previsions definicides del cost que suposarà.

El projecte està finançat pel programa Copernicus, que lidera el Centre Europeu de Predicció a Mitjà i Curt Termini (ECMWF).

Més informació: http://www.cafes2se-itn.eu/.


Draft Rubert Taya 319097748-image2.png
Web del projecte

Finalitat de l'acció

Formar estudiants doctorals en la previsió d’esdeveniments meteorològics extrems

L’activitat del projecte durant l’any 2020 ha quedat seriosament afectada per la pandèmia de la COVID-19, donat que es basa en la mobilitat d’investigadors per diferents centres de recerca europeus. Així doncs, el projecte ha estat en gran part paralitzat.


Draft Rubert Taya 319097748-image3.png

Per saber-ne més

Mariona Carreras

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/07/21
Presentat el 30/07/21

Volum Servei Meteorològic de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Regionalitzacions dels escenaris climàtics i dels escenaris hidrològics

Prediccions meteorològiques

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació meteorològica

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0