L'Ecocalculadora

L’Ecocalculadora calcula automàticament les emissions de CO2 que s’eviten, la millora de la qualitat de l’aire, l’optimització del consum d’energia, l’estalvi econòmic que es genera, la reducció de la congestió viària i la disminució de la sinistralitat, segons cada itinerari.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) incorpora des del passat setembre l'Ecocalculadora en el cercador d’horaris del seu web corporatiu (www.fgc.cat) i de la seva app. La nova eina permet conèixer ràpidament l’impacte mediambiental dels desplaçaments i la comparativa entre fer-ho amb el servei d’FGC o amb vehicle privat.   Segons l’itinerari de cada usuari, l’Ecocalculadora calcula automàticament les emissions de CO2, la contribució en la millora de la qualitat de l’aire, la optimització del consum d’energia, l’estalvi econòmic que es genera, la reducció de la congestió viària i la disminució de la sinistralitat.

Com es pot veure a la figura, en seleccionar un trajecte es mostra al final el càlcul de les emissions.

 

FGC_ecocalculadora_imatge_1

 

FGC_ecocalculadora_imatge_2

    Per a FGC, l’ús del transport públic és un eina eficaç per impulsar la mobilitat sostenible i apostar per uns desplaçaments més eficients, segurs, equitatius, competitius, tranquils i saludables, amb un consum d’energia i un nivell d’emissions per persona molt més reduït. Les dades que proporciona l’Ecocalculadora ajuden a concretar i a fer més visibles als usuaris els beneficis reals de l’ús del transport púbic. Si bé actualment la societat està cada cop més conscienciada del problema que suposa el canvi climàtic i de la necessitat de millorar la qualitat de l’aire, amb aquesta nova eina s'impulsa aquest canvi de comportament vers a l’ús del transport públic.


FGC sostenible i circular

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya vol ser capdavantera en l’acció empresarial responsable i sostenible, conceptes compatibles amb l’eficiència en la gestió i la qualitat del servei.

Això es tradueix, entre d’altres accions, en el fet que des del 2019 tota l’energia elèctrica subministrada a la xarxa d’FGC prové de fonts renovables, és a dir, el 100% de l’energia d’FGC és energia verda. Aquest any es preveu que el 25% del subministrament provindrà d’energia solar i al 2021 s’arribarà al 50%. D’aquesta manera, el servei i l’activitat d’FGC contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire, facilitant i posant a l’abast dels ciutadans una oferta de transport públic eficient i responsable, que redueix l’impacte sobre el benestar de les persones i millora la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient. Així, FGC es posiciona com a agent tractor del canvi del model energètic a Catalunya vers una energia verda i reforça els aspectes de salut vinculats a la mobilitat en transport públic i la pràctica del lleure de muntanya.


Autor

Redactat de la noticia: Jordi Carrera

Per saber-ne més: Jordi Carrera


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Aplicacions de les xarxes socials

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document