Geotren

Des del mes d’abril de 2019, les persones usuàries d'FGC tenen al seu abast Geotren, una nova iniciativa d’FGC que permet geolocalitzar les seves unitats de tren en temps real. Mitjançant aquest sistema les persones que viatgin amb Ferrocarrils poden conèixer en cada moment en quin punt del seu recorregut es troba un tren, el seu destí, les properes parades i el seu acompliment horari.

A més d’aquesta informació, Geotren dóna també la dada del grau d’ocupació de les unitats de tren en cada moment. D’aquesta manera, es pot conèixer quanta gent hi ha en cada cotxe dels trens i per tant es pot escollir quin cotxe de la unitat de tren és el més apropiat per viatjar. Actualment, les dades d’ocupació dels trens són visibles a les circulacions que es fan amb les unitats més noves del parc mòbil, les 113 i 114 de la línia Barcelona-Vallès. La previsió és poder oferir properament aquesta informació també de la resta del parc mòbil de Ferrocarrils.

Les dades que proporciona Geotren és poden consultar des del web https://geotren.fgc.cat i també des de l’aplicació per a mòbils d’FGC, tant per iOS com per Android. Quan s’hi accedeix, Geotren mostra la xarxa de tren de Ferrocarrils i tots els trens que en aquell moment estan circulant, identificats amb una icona d’un tren, com es mostra a la figura següent:

 

FGC_seguiment_trens_imatge_1

  Les persones usuàries només han de clicar sobre aquesta icona i s’obrirà una finestra amb la informació de la circulació, on es podrà seleccionar veure les properes parades del recorregut del tren o veure el grau d’ocupació: si la icona de persones és vermella el grau d’ocupació del tren és intens, el groc indica una ocupació alta i el verd, fluïda.

Addicionalment, FGC treballa perquè Geotren funcioni com a plataforma de dades obertes en properes versions. Aquesta informació podrà ser utilitzada per tercers per construir les seves pròpies aplicacions i/o integrar-se amb altres sistemes d’informació multimodal de mobilitat d’altres operadors o modes de transport. Per tant serà una aplicació oberta.

La innovació tecnològica i, en particular, la digitalització de l’empresa és un dels àmbits clau de l’Agenda Estratègica 10/30 d’FGC, que estableix el repte d'esdevenir una empresa completament digitalitzada, tant internament com en les relacions amb les persones que confien en el seu servei.

La iniciativa Geotren s'emmarca en l'esforç continu d'FGC per incorporar a la seva activitat conceptes tecnològics de futur destinats a assegurar tant la qualitat com la competitivitat i la seguretat dels seus serveis en un escenari a llarg termini.


Info tren


Autor

Redactat de la noticia: Jordi Carrera

Per saber-ne més: Jordi Carrera


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Aplicacions de les xarxes socials

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document