El passat 20 d’octubre va tenir lloc a la ciutat de Tunis la Conferència Final del projecte RELS (Rénovation Energétique des Logements) que va comptar amb la presència de membres del programa ENPI CBC Med i del Ministeri de Desenvolupament i Cooperació Internacional de Tunísia.

Desenvolupament conferència

El passat 20 d’octubre va tenir lloc a la ciutat de Tunis la conferència final del projecte RELS (RénovationEnergétique des Logements), que va comptar amb la presència de membres del programa ENPI CBC Med i del Ministeri de Desenvolupament i Cooperació Internacional de Tunísia.

  La jornada donava per finalitzats quatre anys de projecte i es va desenvolupar amb les presentacions dels resultats obtinguts al llarg de vida d’aquest :

  En primer lloc , FEDERCASA, un dels dos socis italians va presentar la BAMEP, una base de dades en què es recullen les millors pràctiques dins de la renovació energètica d’edificisi que té per objectiu oferir una ajuda suplementària als organismes compromesos amb la rehabilitació energètica perquè ofereix exemples, suggeriments, estudis, sistemes d’avaluació i mètodes que poden ser adaptables a diferents contextos de l’Europa del Sud, el Magrib (Marroc, Algèria, Tunísia, Sàhara Occidental, Líbia i Mauritània) i el Mashriq (Egipte, Palestina, Jordània, Líban, Síria).

  Seguidament la presentació de la metodologia del projecte va córrer a càrrec del soci desenvolupador, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),qui va explicar les característiques principals de la metodologia i en va fer un anàlisi crític una vegada finalitzat el projecte.

  També es va presentar un altre producte,la Structure Basique de Coopération (SBAC) d’on neix la xarxa de cooperació entre professionalsdel Nord  i Sud de la Mediterrània amb l’objectiu de compartir coneixement i experiències tal i com va quedar palès al Congrés sobre Construcció Sostenible 2014 (WSB14)  celebrat a Barcelona l’octubre de 2014 i al Seminari Obert de Formació celebrat a Jordània el juliol de 2015.

  Destacar també el curs on-line desenvolupat en el marc del projecte, en el que 20 tècnics de l’Agència hi estan participant.

  La segona part de la Conferència Final va ser destinada als exemples de la implementació de la metodologia del projecte en els 7 pilots desenvolupats. En aquesta ocasió, els socis tunisians ANME i SEACNVS amb el soci italià AREA van exposar l’estat d’execució dels  treballs, presentats pels seus responsables i per cada un dels experts bioclimàtics. Al seu torn, els dos projectes pilots catalans van ser presentats per la Cristina Cardenete, membre de l’equip d’Acció Exterior de l’AHC amb l’ajuda i testimoni de l’alcalde de Taradell, el senyor Lluís Verdaguer.

  Les últimes hores de la jornada van donar pas a les conclusions i a les perspectives de futur que ha generat el projecte. Experts implicats durant tot el projecte van manifestar que la metodologia RELS és molt avançada en quant a la configuració d’un protocol de renovació energètica d’habitatges existents, tant per la transversalitat de les actuacions que proposa com per la integració del component social, ja que tenen en compte a l’usuari final de l’habitatge.

   Projecte RELS

 Per últim, es van plantejar nous reptes i desafiaments, com ara la necessitat de fer partícips i involucrar organitzacions representatives de diferents sectors de l’habitatge a cada país, incidir en la manca de sensibilització cultural respecte les energies renovables, incloure el món local per fer de la metodologia quelcom més transversal involucrant a diverses àrees i insistir en la necessitat de fer pedagogia entre els usuaris.

  Enllaç projecte: Projecte RELS


x


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Anna Mestre Massa ,  Cristina Cardenete Suriol i Argeme Pérez

Per saber-ne més: Anna Mestre Massa i Cristina Cardenete Suriol


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/01/16
Acceptat a 29/01/16
Presentat el 29/01/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 16
Recomanacions 0

Compartiu aquest document