La Generalitat de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE-BEEGroup) participaran els propers tres anys en el projecte EDI-Net del Programa Europeu Horizon 20/20.

Projecte EDI Net

La Generalitat de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE-BEEGroup) participaran els propers tres anys en el projecte EDI-Net del Programa Europeu Horizon 20/20, juntament amb 5 socis Europeus més d’Alemanya i Regne Unit. Aquest projecte comptarà amb un pressupost global de 3,1 M€ finançats parcialment per la Comissió Europea.

  El projecte EDI-Net,utilitzarà les dades dels comptadors intel·ligents d'energia i d'aigua, juntament amb altres dades existents,per accelerar l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles en els edificis . Això es farà mitjançant l'augment de la capacitat de les autoritats públiques de la Unió Europea per actuar amb rapidesa i decisió en la gestió energètica dels seus equipaments. Aquesta capacitat s'incrementarà mitjançant el treball i innovació en tres pilars principals.

  El primer és el de disposar d’un sistema d’informació que permeti aglutinar totes les dades i  la informació referent a equipaments públics en un únic punt i que, al mateix temps, faciliti el seu processament  conjunt, valoritzant així tota la informació disponible.

  En segon lloc es treballarà la presentació de aquesta informació prèviament processada cap a l’usuari final de manera que aquesta es subministri de manera clara i en la quantitat justa  cap als diferents nivells d’usuaris de l’administració per tal que aquests puguin actuar de manera ràpida i decisiva en la gestió dels equipaments.

  Així mateix es treballarà en la formació i conscienciació dels diferents agents dins l’administració per que aquests puguin extreure el màxim profit de la informació que se’ls presentarà, i a la vegada s’afavorirà l'intercanvi d'experiències entre els diferents agents públics tant a nivell territorial com a nivell Europeu, per promoure les accions exitoses i evitant repetir errors.

  Aquest projecte permetrà donar continuïtat a part de les tasques iniciades els darrers dos anys en el marc de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis (ECREE), concloent el seu desplegament en els edificis de la Generalitat de Catalunya el primer any d’execució del projecte i expandint els resultats a nivell municipal en els dos darrers d’execució d’aquest.

  Socis del projecte:

  • De Montfort University (UK)
  • CLIMATE ALLIANCE (DE)
  • LEICESTER CITY COUNCIL (UK)
  • CIMNE-BEEGroup (ES)
  • DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (ES)
  • EMPIRICA (DE)
  • STARDT NÜRNBERG (DE)

 

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Xavier MartíJordi Carbonell Morera

Per saber-ne més: Xavier MartíJordi Carbonell Morera


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/01/16
Acceptat a 29/01/16
Presentat el 29/01/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 29
Recomanacions 0

Compartiu aquest document