#M2021

Direcció de projecte

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Altres participants

KPMG

Període

2021-2024

Descripció

Servei públic d’atenció a la ciutadania en cas de dubte o incident en matèria de ciberseguretat, suportat per tecnologia d’assistents virtuals conversacionals.

Un assistent virtual és una eina tecnològica que permet automatitzar una conversa amb un usuari emprant els recursos i coneixements de l’entitat de manera efectiva per a resoldre les qüestions plantejades. A partir de la conversa generada per l’usuari, l’assistent respon a les diferents qüestions plantejades gràcies a tecnologies de llenguatge natural (NLP), una base de coneixement que conté la informació que l’assistent pot oferir i motors d’intel·ligència artificial per a la resposta a les diferents qüestions plantejades.

L’assistent de l’Agència estarà programat per a oferir respostes a les preguntes que formuli l’usuari en matèria de ciberseguretat.

Oferirà guiatge a la ciutadania en cas de dubte o incident de ciberseguretat i a partir de les directrius, procediments i recursos de l’Agència.

Durant el 2021 s’han definit els requeriments i abast del projecte per al període plurianual indicat.

Finalitat de l'acció

Oferir un servei públic d’atenció a la ciutadania en cas de dubte o ’incident de ciberseguretat.

Novetats que aporta l'acció

  • La capacitat d’oferir serveis de l’Agència a tota la ciutadania. El salt quantitatiu en l’abast dels serveis de l’Agència (volum d’usuaris objectiu).
  • L’ús de la tecnologia (combinació de robots i intel·ligència artificial d’aprenentatge cognitiu) és una novetat a l’organització.
  • El producte i el servei resultant.

Fonaments de la novetat

L’escalat en termes de volum de persones que poden ser ateses simultàniament gràcies a aquesta tecnologia, l’ús d’assistents conversacionals, obre la possibilitat a adreçar els serveis de l’Agència a nous usuaris potencials (tota la ciutadania).

  • L’ús d’aquesta tecnologia implica un canvi estructural en la cadena de valor mitjançant la qual l’Agència ofereix el servei, respecte a l’actual. Genera per tant una nova cadena de valor a l’Agència.
  • No és coneixen productes comercials que ofereixin el servei per se, sense explotar el coneixement expert de l’organització, pel que el producte resultant és considerat un producte innovador.

Per saber-ne més

Responsable: Isart Canyameres

Draft Gil Riba 142859576-image1.png

Imatge extreta de l’informe “El desenvolupament de la llengua catalana en l’entorn dels assistents virtuals de veu”, de la Direcció General de Política Lingüística, Març de 2020. Accessible a https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/digital/3desenvolupament-llengua-catalana-assistents-veu.pdf

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/09/22
Acceptat a 13/09/22
Presentat el 13/09/22

Volum Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau