#M2021

Direcció de projecte

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Altres participants

I2cat

Període

2019-2021

Descripció

L’Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya estableix les línies d’acció a seguir per aconseguir els objectius que garanteixin un correcte desenvolupament de la societat digital, a partir d’una Administració capdavantera en ciberseguretat, avançada i confiable, per mitjà del seu lideratge en serveis i polítiques públiques.

El Plà Estratègic d’Innovació (PEI) neix en el marc d’aquesta estratègia per tal de concretar les actuacions de la línia d’acció d’Innovació, talent i activitat econòmica de la ciberseguretat de l’estratègia.

Finalitat de l'acció

L’Oficina d’Innovació en Ciberseguretat (OIC) es crea com a ens gestor del Pla d’Acció per a la Implementació d’aquest Pla Estratègic d’Innovació (PAI-PEI).

Les línies de treball de l’OIC son:

  • Definició, gestió i execució del PAI-PEI
  • Innovació interna: Cultura d’innovació a l’Agència
  • Mapatge de l’ecosistema d’innovació i connexió estratègica
  • Gestió i execució d’iniciatives innovadores (scouting, projectes, etc.)
  • Dinamització de l’oferta i la demanda d’innovació en ciberseguretat a Catalunya
  • Oferir serveis públics d’innovació en ciberseguretat (observatori, divulgació, etc.)

Novetats que aporta l'acció

L’oficina d’Innovació genera els primers espais de treball transversals a l’organització amb els grups de treball innovadors al voltant dels eixos transformadors prioritaris.

Introdueix dinàmiques d’innovació, concretament d’ideació i design thinking, a més de capacitar l’Agència en l’execució de projectes d’innovació.

Fonaments de la novetat

L’oficina d’innovació es crea com a pedra angular del canvi intern de l’organització per esdevenir agent innovador.

No només representa un canvi en la manera de treballar internament, sinó també en com l’Agència s’interrelaciona amb l’ecosistema i fins i tot en com es finança.

És l’element operatiu que sistematitza l’adopció de la cultura de la innovació a l’Agència.

Per saber-ne més

Responsable: Isart Canyameres

Draft Gil Riba 399117717-image1.png

Il·lustració 1: Procés d'innovació a partir de la presentació d'idees innovadores

Draft Gil Riba 399117717-image2.png

Il·lustració 2: Estructura d'una de les dinàmiques realitzades

Draft Gil Riba 399117717-image3.png

Il·lustració 3: Document de treball d'una de les dinàmiques realitzades

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/09/22
Acceptat a 13/09/22
Presentat el 13/09/22

Volum Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau