Període:

Abril 2022 – Juny 2023

Descripció:

A les 12 actuacions de ferms sostenibles del 2022 no tan sols s'ha innovat en la tecnologia aplicada, sinó que s'ha apostat per noves metodologies de treball com són el LEAN i el BIM. Com s'ha aplicat LEAN al Pla de Ferms Sostenibles 2022:

 • Actuant sobre objectius fixats i acordats per tots els actors implicats.
 • Fent treball col·laboratiu i per rols implicant tots els actors des de l'inici.
 • Organitzant els treballs en funció de les necessitats del client.
 • Eliminant activitats que no aporten valor: projecte mínim, signatures.
 • Estandarditzant : anàlisi cicle de vida, plantilles, processos.
 • Aplicant la millora contínua : avaluacions finals de fase (enquestes i reunions actors).
 • Transferint el coneixement: formació, comunicacions Teams, ...

Observacions

Aquest 2022 s'han executat 12 actuacions de ferms sostenibles emmarcades en el Programa de compra pública d'innovació, de les estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT), que impulsa la demanda d'innovació a la Generalitat amb el suport dels fons europeus (FEDER). El fet de que era una compra pública innovadora va fer que aquesta activitat ja fos una fitxa IRENEU per aquest aspecte. Ara el que volem destacar és que s'ha pogut dur a terme tot el projecte mitjançant la metodologia LEAN. Al llarg del 2023 es farà la valoració de tota l'experiència.

Finalitat de l'acció

Complir amb els objectius i en concret amb els condicionants dels ajuts europeus (cap desviació de termini ni pressupost), calia:

 • Definir un equip de coordinació de les 12 actuacions per assegurar que tot quedés documentat segons els requeriments de la UE.
 • Identificar de manera clara el rol de cada participant.
 • Treballs previs: els equips de la Generalitat van iniciar les reunions de preparació novembre de 2021, i amb les empreses desembre de 2021
  • Identificar els clients externs i interns (amb els "colls d'ampolla"), per organitzar els treballs
  • Definir el contingut del Projecte constructiu mínim
  • Estandarditzar: definir plantilles de documents (com actes, indicadors), anàlisi cicle de vida, protocol·litzar processos

Novetats que aporta l'acció

Procediment innovador que integra a tots els equips des de la redacció fins a la completa finalització de l'obra, identificant d'avançada aquells elements que podrien determinar el no assoliment dels objectius. En resum i segons l'equip que l'ha dut a terme: Hem actuat en 4 vegades més quilòmetres, amb un pressupost 2,7 cops superior dedicant una quarta part del temps total.

Fonaments de la novetat

Metodologia LEAN a un conjunt d'actuacions on el "just in time" i amb els resultats esperats era imprescindible. Models BIM per poder integrar i compartir tota la informació.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/04/23
Acceptat a 28/04/23
Presentat el 28/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de materials

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Eficiència constructiva

Manteniment expert

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau