Descripció

El projecte preveu un nou model de gestió i finançament de les vies d'altes prestacions catalanes a partir d'una tarifa (vinyeta) segons el principis de qui usa o disposa de la xarxa, paga. Durant l'any 2021 s'han seguit desenvolupat treballs d'anàlisi i impacte del model vinyeta i la seva adequació al marc comunitari i la nova modificació de la Directiva d'aplicació de gravàmens a vehicles per l'ús de determinades infraestructures.

Draft Torre 840446508-image1.jpeg

El projecte va començar en el 2019. El gran treball de l'anàlisi de la situació i la proposta es va fer als anys 2019 i 2020.

Observacions

Actualment la xarxa viària d'altes prestacions de Catalunya - autopistes, autovies i carreteres desdoblades així com determinats trams singulars - es caracteritza per l'absència d'un veritable model de gestió, finançament i tarifació viària, fet que es fa palès en l'existència d'una sèrie de greus desequilibris i ineficiències.

Finalitat de l'acció

Amb l'objectiu de corregir les actuals distorsions i efectes del no model actual i davant del context de la finalització de la vigència de determinades concessions a Catalunya, el nou model de vinyeta té com a finalitats:

  • Implementar un sistema harmònic, homogeni de gestió i finançament de les infraestructures viàries d'altes prestacions catalanes homologable a d'altres models europeus de tarifació viària.
  • Definir un model de governança pública i integrada.
  • Fer contribuir de forma justa, proporcional i equitativa tots els usuaris del sistema, inclòs el trànsit exterior.
  • Aportar, d'acord amb el principi qui contamina paga, recursos suficients per compensar les externalitats de la mobilitat viària, a través del finançament creuat amb el transport públic.
  • Facilitar la implementació d'un model integral de gestió i finançament viari de forma ràpida, senzilla, socialment acceptada, de forma escalable d'acord amb l'evolució tecnològica futura dels vehicles i la pròpia infraestructura.

Novetats que aporta l'acció

Es tracta d'un nou model de tarifació que permet modernitzar els sistemes clàssics o tradicionals de pagament d'infraestructures mitjançant barrera física.

Fonaments de la novetat

El nou model de tarifació requereix un impuls en la innovació de sistemes de tarifació mitjançant el pagament free flow (sense l'aturada del vehicle) i de forma intel·ligent en funció de les característiques de cada vehicle.


Per saber-ne més

Responsable: Jonatan Calafí

Back to Top

Informació del document

Publicat a 21/11/22
Acceptat a 21/11/22
Presentat el 21/11/22

Volum Sub-direcció General de Seguiment de les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Compartiu aquest document