#M2022

Període

Octubre 2019 – Desembre 2022

Descripció

UAVial és un equip format per quatre persones d’àmbit transversal multidisciplinari que es crea durant el '´´DGIM_LAB 2a temporada'´´ (2019-2020), dins del marc del laboratori d’idees DGIM_LAB promogut des de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM).

El projecte íCAR, desenvolupat per l’equip UAVial, consisteix en sobrevolar les carreteres amb dron (UAV) per poder disposar de dades de molta precisió en tot l’àmbit que les afecta. Els objectius del projecte són:

  • Aprofitar l'avenç tecnològic dels UAV per desenvolupar-lo en l’àmbit de les carreteres i a la resta d'àmbits de la DGIM.
  • Confeccionar inventaris de la carretera fiables i àgils.
  • Inspeccionar elements de difícil accés: talussos, estructures, etc.
  • Evitar situacions de risc per les persones que treballen en l'àmbit de la carretera.
  • Disposar de informació qualitativa i quantitativa i gestionar tota la informació per explotar-ne les dades.
  • Disposar de dades molt precises amb una freqüència determinada sobre una mateixa localització a analitzar per poder-la monitoritzar-la.
Draft Torre 568115426-image1.png
´´Configuració de la presa de dades MapKITE´´

Fases del projecte

Durant el DGIM_LAB, mitjançant ´´design thinking´´, l’equip desenvolupa el repte i l’idea. El projecte íCAR està actualment en fase d’avaluació després de les primeres proves reals efectuades amb la col·laboració en el projecte MAP4CAT. S’ha aprofitat la possibilitat de col·laborar amb l’empresa Geonumerics, per facilitar la localització, gestió i logística en tres trams de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Durant la setmana del 16 de novembre de 2020, l’equip del projecte es va desplaçar a certes localitzacions de la província de Barcelona i Lleida per a fer la presa de dades del projecte. Les localitzacions i les necessitats s’han dissenyat conjuntament amb la DGIM. Aquestes necessitats inclouen des de monitoratge de talussos a prop de la carretera (C-12 a Maials), inspecció del terreny per a la creació d’un carril bici (C-13 a Sort) i validació dels accessos a una nova construcció d’estació de servei (C- 62 a Olost).

Activitats durant l’any 2021

Durant l'any 2021 només s'ha pogut iniciar la redacció d'un informe per poder donar continuïtat al projecte, per això és perllonga un any la fitxa.

Activitats durant l’any 2022

Es tanca el projecte ja que no s’ha pogut preveure la realització de cap prova addicional i l’evolució de la tecnologia ja faria reconsiderar el plantejament inicial.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/04/23
Acceptat a 24/04/23
Presentat el 24/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Disseny de vies locals i comarcals

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Paraules clau