GESTOR

L'objectiu del projecte GESTOR és la creació d'una eina avançada per a l'ajuda en la gestió proactiva dels sistemes de drenatge urbà. L'eina servirà per a la gestió optimitzada de les infraestructures de drenatge urbà per a la seva adaptació als reptes de canvi climàtic. El consorci de GESTOR disposa de 3 socis amb múltiples sinergies per afrontar els reptes que es plantegen: 2 empreses, FACSA (Gran Empresa) i ABM (PIME), amb una llarga experiència en sistemes de drenatge urbans, tant en la seva gestió hidràulica com en actuacions de manteniment, reparació i reemplaçament d'infraestructures. El tercer soci és l’ICRA, centre d’investigació multidisciplinar en el cicle integral de l’aigua, els recursos hidràulics, les tecnologies de la qualitat de l’aigua i el tractament.

El projecte GESTOR posa de manifest el valor de les xarxes de drenatge pel servei que presten a la comunitat, i els potencials riscos que actualment comporten a causa de la seva actual gestió limitada dels recursos juntament amb una informació no exhaustiva del seu funcionament. Concretament, es proposa la creació d'una nova eina informàtica per desenvolupar una gestió proactiva en sistemes de drenatge-clavegueram en comptes de l'actual gestió reactiva, que consisteix a reparar errors un cop ja s'han produït, sempre a uns costos econòmics, socials i ambientals superiors a si s'hagués detectat i actuat amb anterioritat.

GESTOR ha creat una nova tècnica de localització que permet detectar entrades d'aigua externa a la xarxa de sanejament urbana.

La infiltració d'aigües freàtiques o de pluja en els col·lectors d'aigua, produïts per fallades estructurals en el clavegueram, és una de les principals problemàtiques en la gestió de les xarxes de sanejament. D’una banda, els col·lectors no estan dissenyats per poder recollir quantitats elevades d’aigua, cosa que pot produir inundacions en carrers i descàrregues d’aigua no tractada en rius, llacs i altres medis naturals. De l’altra, l’augment del volum d’aigua a tractar produeix increments de consum d’energia i té un efecte negatiu en la capacitat i l’eficiència de tractament de les EDAR (estacions de tractament d’aigua residual).

La tècnica emprada permet conèixer exactament el punt on s'està produint una entrada d'aigua externa per poder anul·lar-la i millorar així el funcionament del col·lector. Aquesta tècnica opera com un sensor lineal al llarg de tot el col·lector i permet poder situar qualsevol entrada d'aigua externa en tota la longitud del col·lector estudiat. La proposta va ser provada i avaluada durant diversos mesos en un col·lector d'aigües residuals de Benicàssim, a la zona sud de la població, que disposa d’una xarxa separativa, en la qual les aigües pluvials i les aigües residuals s'evacuen per diferents conductes. Els resultats van permetre localitzar infiltracions d'aigua freàtica i entrades d'aigua de pluja en el col·lector d'aigües residuals i trobar els punts exactes on es produïen aquestes entrades.

 

Reunió de l’equip del projecte GESTOR

Reunió de l’equip del projecte GESTOR


Autores

Redactat per: Silvia Busquets i Marga Torre

Per saber-ne més: Silvia Busquets


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/18
Acceptat a 01/09/18
Presentat el 01/09/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives al cicle integral de l'aigua

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Localització

Puntuació document

0

Visites 84
Recomanacions 0

Compartiu aquest document