L'Ecoparc del Besòs

És un equipament dedicat a la gestió de residus municipals de Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana, calcula les seves emissions de GEH generades per l'activitat de les seves oficines i instal·lacions, així com dels desplaçaments dels seu personal i materials de productes que hi arriben o en surten.

L'any 2015, l'Ecoparc va tractar 268.000 tones de residus - envasos, resta i fracció orgànica- i va reduir les seves emissions de carboni fins a les 78.444 tones, un 63% menys que l'any 2011 (209.226 tones CO2 eq).

L'Ecoparc del Besòs té definits uns objectius de millora per avançar en la reducció de la petjada de carboni per a l'horitzó de l'any 2020. Aquests objectius són la reducció d'un 2% del consum d'electricitat, la reducció d'un 1% del consum de combustibles i carburants per a calefacció i aigua calenta sanitària i un 5% per a transport de la flota pròpia.

Per assolir aquestes reduccions s'han plantejat un conjunt d'actuacions entre les quals destaquen la substitució de les lluminàries de planta per tecnologia LED, l'estalvi en l'ACS mitjançant el projecte "didsolit" i l'estalvi de gasoil de maquinàries amb canvis operacionals de la planta.

Les xifres de balanç energètic i ambiental són:

  • Biogàs aprofitat en cogeneració: 9.568.307 m3.
  • Electricitat generada: 15.000 kWh (fons renovables) i 20.577.000 kWh (cogeneració).
  • Consum d’electricitat de xarxa:  17.394.000 kWh.
  • Consum transport i mobilitat:  849.445 km en camió dièsel articulat, 17.000 km en cotxe dièsel i 5760 km en cotxe gasolina.
  • Generació emissions CO2: 3.946 km camió gasolina lleuger i 1.000 km en tren AVE. 78.444 tCO2eq (2015), 118.986 tCO2eq (2013)/209.226 tCO2eq (2011)


L'Ecoparc del Besòs


Autores

Redactat de la noticia: Elena Blanco i Marga Torre

Per saber-ne més: Elena Blanco


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/17
Acceptat a 01/09/17
Presentat el 01/09/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 7
Recomanacions 0

Compartiu aquest document