Els objectius de la UE en matèria de clima i energia per al 2020 apunten a aconseguir:

 

  • 20% de reducció en les emissions de gasos d’ efecte hivernacle (en relació als nivells de 1990)
  • 20% de la energia consumida a la UE procedent de fonts renovables
  • 20% de millora en eficiència energètica.

  Per assolir aquests objectius és necessari augmentar les fonts d’energies renovables. La generació a partir de recursos renovables es impredictible i requereix que el sistema elèctric nacional es torni més flexible. Els serveis de DR (resposta de la demanda) ofereixen un gran potencial per a proporcionar aquesta flexibilitat.

La directiva de la Unió Europea promou des de 2012 la implantació de programes de DR (“Demand Response” en anglès) o “Resposta de la Demanda” destinats a reduir el consum d’energia quan els preus són més alts o quan la demanda és més elevada. Com a part d’aquesta directiva, la Comissió Europea ha obert diferents convocatòries per realitzar projectes que apliquin models de DR en grups d’edificis. Sim4Blocks és un dels projectes escollits. El projecte, pilot català, està format pel grup d’edificis d’Av. de la Clota, 8, Volpelleres Centre (pisos i oficines) i Benet Cortada, 14-20 / Serrabogunyà, 9, tots a Sant Cugat del Vallès.

  El projecte té com a principals objectius:

 

  • Augment de l’eficiència energètica
  • Major consciència dels usuaris en l’ús de l’energia a la llar
  • Estalvi econòmic a la llar

Sim4Blocks: serveis innovadors de resposta de la demanda

Sim4Blocks és un projecte de quatre anys de durada finançat per la Comissió Europea amb l’objectiu de desenvolupar aplicacions que prestin serveis innovadors de DR per a l’ús residencial i comercial. El projecte combina tecnologies de gestió descentralitzada de energia a escala de grup d’edificis para poder posar en pràctica las DR.

Els sistemes i serveis de DR s’instal·laran en tres projectes pilot a Alemanya, Catalunya i Suïssa. Els blocs d’edificis implicats, d’alta eficiència energètica, estan dotats de diversos sistemes d’energia i, el més important, disposen de la infraestructura necessària para provar les estratègies de DR. Els models d’èxit que resultin d’aquests pilots seran transferits a clients d’empreses membres del projecte Sim4blocks d’altres tres països europeus: Bèlgica, França i Regne Unit on funcionen regles de mercat elèctric diferents als dels països on es desenvolupen els pilots. Aquí, es verificaran les seves bondats i s’hi aplicaran els ajustos necessaris per després retornar els resultats obtinguts als pilots on es van originar, per fer-hi possibles reajustaments.

Què és la Resposta de la Demanda (DR)?

La resposta de la demanda (DR) es la intervenció voluntària del usuari d’un subministrament energètic (electricitat, climatització o gas) coincidint amb l’oferta de energia disponible en un moment determinat.

Conèixer per endavant la situació real o simulada de l’oferta energètica permet reduir el consum d’energia durant les hores punta, quan l’energia és més cara i, en conseqüència, reduir la despesa en energia. Així, els usuaris juguen un paper més actiu en el funcionament de la xarxa elèctrica, i indirectament en la del gas que alimenta els sistemes centralitzats de calefacció.


Objectius de sim4blocks per al pilot de Sant Cugat del Vallès

Agrupació de comptadors elèctrics en un comptador únic a l’Av de la Clota, 8

Una única contractació per la potència optimitzada de tot l’edifici reduirà els costos fixos. Un subcomptador a cada pis permetrà que un gestor energètic legalment autoritzat com ENERGEA, què ja gestiona la calefacció i l’aigua calenta de l’edifici, repercuteixi també els consums elèctrics.

Serveis d’informació pels usuaris basats en les dades dels comptadors elèctrics individuals de cada pis a l’Av de la Clota, 8, Benet Cortada 14-20 / Serrabogunyà, 9 i als pisos i oficines de Volpelleres Centre.

Els usuaris podran saber quin és el millor moment per consumir electricitat i també comparar el seu consum i la seva despesa amb la mitjana dels pisos veïns.

Optimització de l’ús dels sistemes solars tèrmics en tots els edificis del pilot

Aplicacions mòbils i altres mètodes d’informació indicaran als usuaris les hores de màxima aportació d’energia solar per estalviar en gas i amb això en la factura de calefacció i aigua calenta.

Optimització dels sistemes de producció de fred i calor per a les oficines Volpelleres Centre

La gestió eficient en temps real dels termòstats permetrà que els usuaris aconsegueixin el màxim confort al menor preu.


Socis del projecte

AIT Austrian Institute of Technology CIMNE-BEE Group

EDF Energy R&D UK Centre European Institute for Energy Research

ELIMES

Energea

enisyst

HES-So

Insight Publishers

Neurobat

Promusa

REstore

Stadtwerke Schwäbisch Hall

University College Dublin

WattGo - Home Pulse

Gemeinde Wüstenrot

 

Coordinador

HFT Stuttgart zafh.net

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca en innovació “Horitzó 2020 de la Unió Europea” en virtut de l’acord de subvenció nº 695965


Redactat de la noticia

Redactat per: Cimne Beegroup

Per saber-ne més: Cimne Beegroup


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/05/17
Acceptat a 01/05/17
Presentat el 01/05/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 98
Recomanacions 0

Compartiu aquest document