Us presentem una nova edició del butlletí de recerca i innovació del DPVDT, que recull l’activitat més rellevant del tercer trimestre de l’any.

En aquesta edició l’estructura d’El Trimestral presenta dues novetats: s’hi ha creat una nova secció per als apunts monogràfics, que fins ara estaven integrats en la secció de notícies externes, i s’hi ha incorporat un vídeo de presentació amb notícies destacables des d’on s´hi pot accedir directament.

Volem destacar l’apunt monogràfic que encapçala el butlletí, sobre les percepcions de la població femenina respecte de la mobilitat i el transport públic, i exemples, extrets de diversos països, de polítiques contra l’assetjament i la violència sexual envers les dones al transport públic, col·lectiu o individual. Un recull d’actuacions i de plans que posa de manifest la necessitat de dur a terme actuacions específiques si es vol garantir la seguretat de les dones i la igualtat de tothom en aquests serveis públics.

De les notícies departamentals volem destacar, en la mateixa línia que l’apunt monogràfic d’aquesta edició, el Pla de mesures contra l’assetjament sexual al transport públic impulsat per la Direcció General de Transports i Mobilitat, l’Institut Català de les Dones i l’ATM de Barcelona.

En tot un altre àmbit, ens agradaria fer esment tambédel Pla de ferms sostenibles, emmarcat en el Programa de compra pública d’innovació dins les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT), que, a més de ser el projecte departamental més important de compra pública innovadora, amb l’aprenentatge i l’experiència que això representa, contribueix a la descarbonització gràcies al gran estalvi energètic que suposa, al reciclatge de materials i a la major durabilitat dels ferms que aporten les solucions adoptades.

Així mateix, volem fer esment de la presentació del projecte de l’àmbit de la mobilitat “Avaluació de riscs d’accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes de Catalunya”, basat en intel·ligència artificial i dades massives, liderat pel Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI); els resultats que s’hi ha obtingut representen una millora en la detecció de les situacions de risc d’accidents i de congestió del flux del trànsit.

També considerem molt rellevant la notícia sobre el cens de l’amiant (fibrociment) que durà a terme l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya basant-se en una cartografia de les teulades construïdes amb aquest material nociu, a partir d’informació multiespectral obtinguda per sensors aerotransportats del mateix Institut.

De les notícies de la secció d’RDI externa ens plau remarcar el llançament definitiu de la xarxa logística subterrània a Suïssa, que ja us avançàrem fa quatre anys al Butlletí núm. 29: es tracta d’una xarxa subterrània de distribució i logística de mercaderies que relligarà, d’aquí uns anys, gran part de les ciutats d’aquell país. S’espera que la xarxa, anomenada Cargo sous terrain (CST), contribuirà a fer disminuir el consum energètic i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle associats a la distribució de mercaderia, i que també servirà per reduir l’emissió de contaminants atmosfèrics i alleugerir la congestió viària i ferroviària de Suïssa.

També volem fer esment de la notícia sobre la millora de la detecció de sismes i dels sistemes d’alerta sísmica mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial desenvolupats per l’equip francès del l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) i basats en les ones d’origen gravitacional que permeten detectar la intensitat i l’origen del sisme amb més antelació que no els mètodes convencionals.

Esperem que tot plegat us resulti d’interès.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 07/10/22
Acceptat a 07/10/22
Presentat el 07/10/22

Volum Introducció, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 14
Recomanacions 0

Compartiu aquest document