#M2020

Direcció de projecte

Parc Natural de l'Alt Pirineu

Període

Gener-desembre 2020

Descripció

L'ordenació de l'ús públic i la promoció del turisme sostenible en el territori és un dels objectius principals de la gestió de l'ús públic de tot espai natural protegit.

L'any 2011 el Parc Natural de l'Alt Pirineu va encarregar un treball tècnic per valorar l'afluència, la freqüentació i fer una caracterització dels visitants que va permetre establir un mètode de seguiment de l'afluència en base a la instal·lació d'un conjunt de comptadors. Sis anys després, l'any 2017, aquest estudi es va actualitzar incloent un revisió de la les dades de 6 dels 11 punts d'accessos considerats al primer estudi. L'accés de la Farga, corresponent a la Vall Ferrera va ser un d’ells.

Gràcies a aquest sistema de seguiment, es va posar en evidència ja l’any 2019 la presència d’un increment de visitants constant, no només en el conjunt del territori Parc −que va passar d’uns 215.000 visitants/visita a l’any 2011 a 345.000 a l’any 2019−, sinó en la major parts dels accessos principals. El 2020 la situació, arran de la crisi sanitària, es va agreujar, especialment en punts emblemàtics com ara la Pica d'Estat, cim accessible des de la Farga ubicat dins de la Capçalera de la Vall Ferrera.

En aquest context, el PNAP va encarregar aquest estudi, que té per objectius, d'una banda, calcular la capacitat de càrrega turística de la capçalera de la Vall Ferrera, i d'una altra, proposar alternatives en la gestió de l'ús públic en aquesta àrea que promoguin un ús sostenible del territori. La metodologia emprada en aquest estudi es va basar en l'adaptació de la metodologia de Capacitat de Càrrega Turística proposada per Cifuentes l'any 1992.

Entre els principals resultats obtinguts en l'estudi, destaquen, per una banda, l'obtenció d'una capacitat de càrrega turística anual a la Vall Ferrera de 71.125 visitants/visites, cosa que ve a representar 5.927 visitants al mes i 195 visitants/visites al dia. Per una altra banda, i basat en la comparativa entre les dades d’afluència de la Vall Ferrera i la capacitat de càrrega turística identificada, els resultats per sectors/unitats de maneig mostren la identificació de la presència d’importants excedents de visitació durant els mesos de juliol, agost i setembre als sectors/unitats de maneig d’Aixeus i la Molinassa.

Com a principal alternativa de gestió es proposa la reorganització i canalització de l’ús existent basada en quatre unitats de maneig mitjançant la implementació de tres grans blocs d'actuació:

1. Consolidació de l'oferta d'itineraris/àrees d'esbarjo.
2. Desplegament de l'oferta.
3. Regulació de l'accés motoritzat.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/PNAP-2021-04-09-Regulacio-accessos-00001.

Draft Rubert Taya 358378618-image2.jpeg

Finalitat de l'acció

Avaluar la capacitat de càrrega de determinats sectors sotmesos a una elevada freqüentació mitjançant metodologies estandarditzades.

Novetats que aporta l'acció

Realitzar la governança i la regulació de l'ús públic en un espai natural protegit en base a dades robustes obtingudes mitjançant una metodologia estandarditzada.

Fonaments de la novetat

Utilització de comptadors per a l'avaluació de la freqüentació; Aplicació de metodologies estandarditzades per a l'avaluació de la capacitat de càrrega

Per saber-ne més

Clara Racionero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/08/21
Presentat el 06/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0