L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) disposa d’un procediment propi per avaluar l’estalvi d’emissions lligades a aquests ajuts, considerant els factors de conversió desenvolupats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest procediment informarà sobre l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i de la contribució de la rehabilitació de sector residencial. Per tal d’establir la transició cap una societat baixa en carboni, més resilient i preparada als impactes, el sector residencial ha de tendir a l’estalvi en l’ús de recursos i en la menor emissió de GEH derivats dels combustibles fòssils.

 

Lligar els ajuts a la millora de l’envolupant tèrmica del parc d’habitatges existent

  Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) es gestionen els ajuts a la rehabilitació del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,2013-2016. Aquests ajuts inclouen una apartat que contempla subvencions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat dels edificis d’ús residencial, en que inclou millores en l’envolupant tèrmica de l’edifici i la millora de l’eficiència de les instal·lacions que formen els elements comuns. Aquests ajuts prioritzen les actuacions per a la reducció de la demanda energètica dels edificis, és a dir, de la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici.

Els ajuts lligats a la millora de l’envolupant tèrmica del parc d’habitatges existent és una de les mesures recollides en l’Estratègia Catalan d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). L’Agència disposa d’un procediment propi per avaluar l’estalvi d’emissions lligades a aquests ajuts, considerant els factors de conversió desenvolupats per l’Oficina Catalan del Canvi Climàtic.

Des de  2006 la Generalitat comptabilitza les emissions estalviades conseqüència d’aquests ajuts, revisant la metodologia de càlcul en coherència a la convocatòria i als factors de conversió definits anualment. Per la convocatòria 2014 s’han resolt en la província de Barcelona 10 expedients (114 habitatges) en que mitjançant les actuacions previstes es preveu una reducció de  28tn. CO2eq.  i de 129.570MWh d’energia primària.


Taula d’evolució de resultats des de l’any 2006 fins el 2014

Taula

2006 fins el 20142006 fins el 2014


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per:  Marta Arrufí Franch

Per saber-ne més:  Marta Arrufí Franch

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document