El passat 24 de febrer el Grup Tecma Red va organitzar al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid (COAC),una jornada oberta a tot el sector de l’edificació per presentar els resultats dels treballs realitzats durant el 2015 sobre Edificis d’Energia Quasi Zero, coma a preàmbul del III Congrés Edificis Energia Quasi Zero que se celebra 21 i 22 de juny a Madrid.

A la jornada van assistir al voltant de un centenar de professionals implicats en el sector de la construcció sostenible i la eficiència energètica.

La benvinguda va anar a càrrec de la Directora del Congrés, Inés Leal, que va plantejar els Workshops com esdeveniments de treball multidisciplinaris i participatius entre professionals, institucions, associacions, organitzacions i empreses rellevants, per tractar temàtiques relacionades amb els nZEB a l’Estat.

La benvinguda va anar a càrrec de la Directora del Congrés, Inés Leal, que va plantejar els Workshops com esdeveniments de treball multidisciplinars i participatius entre professionals, institucions, associacions, organitzacions i empreses rellevants, per tractar temàtiques relacionades amb els nZEB a l’Estat.

Presentació Conclusions Workshops Edificis Energia Quasi Nul·la (nZEB) 2015

Per començar s’ha fet el plantejament de quin han de ser els objectius globals d’aquestes jornades de treball, tant la de juny de 2015 com aquesta:

- potenciar les relacions i intercanvi de coneixements professionals

- impulsar i promoure l’ús dels diferents sistemes i solucions que formen part dels edificis nZEB en rehabilitació i nova construcció

- difondre i potenciar el coneixement sobre les temàtiques relacionades amb aquest tipus d'edificis per aconseguir una edificació energèticament més eficient, funcional, segura i accessible

- crear un fòrum multidisciplinari per potenciar la interrelació dels professionals més rellevants involucrats en el seu desenvolupament

- i per últim, preparar temàtiques i objectius a complir de cara a la celebració del III Congrés nZEB·els propers 21 i 22 de juny de2016 a Madrid

  Al 2015 les línies temàtiques de treball varen ser dues:

1.- Experiències reals d'implantació i desenvolupament nZEB a Espanya: Promoció Immobiliària i projectes urbans en marxa, amb les següents conclusions:

- La necessitat de models de col·laboració públic-privats per finançar les inversions

- la conscienciació social dels avantatges que té un edifici energèticament eficient

- la necessitat d'unificar normatives disperses, incorporar l'Eficiència Energètica com a eix central de la planificació urbana

- fomentar l'Autoconsum i el Balanç Net

- ajuts fiscals a la rehabilitació i planificació urbana eficient centralitzada amb mesures de l'administració recolzant el benefici col·lectiu

2.- Estratègies i Models Econòmics per la implantació dels nZEB a Espanya, amb les següents conclusions:

- facilitar la interacció de solucions que permeten l'eficiència energètica

- millorar la base formativa sobre sostenibilitat i eficiència energètica des de la Universitat

- la necessitat que els edificis incloguin la verificació en l'obra i monitoratge, o tenir en compte el binomi ciutat-edifici per integrar energies Renovables


INCASÒL a la taula rodona: Certificació Energètica i nZEB

A continuació i després de la presentació de resultats, la jornada va continuar amb la taula rodona Certificació energètica i edificis nZEB, amb l’objectiu de presentar i debatre sobre la normativa actual d’eficiència energètica als edificis i quines són les actuacions més adients per aconseguir l’estalvi energètic a l’edificació, de manera que els professionals dels sector puguin conèixer-los per tal de poder adaptar les solucions i serveis a les necessitats del marcat. Al debat van intervindré tant els participants de la taula com el públic assistent, interessats en conèixer la visió dels experts en la relació amb la seva feina diària.

  Els participants de la taula van ser el Coordinador de la Unitat d'Edificació Sostenible, Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, Ministeri de Foment, Luis Vega Català; l'Assessora Regidoria Desenvolupament Sostenible, Ajuntament de Madrid, Pilar Pereda Suquet; el coordinador tècnic, d'Innovació i Eficiència Energètica, INCASOL, Generalitat Catalunya, Fernando Aranda Moreno; la arquitecte del Departament d'Energia en l'Edificació, del Centre Nacional d'Energies Renovables CENER, Inés Díaz Regodón; i la Consultora Ambiental i de Sostenibilitat LEED AP i Assessor BREEAM, Patrizia Laplana.

 

Aranda Perez 2016a-Workshops-Edificis-Energia-quas-imatge1 nZEB.jpg

  Un dels temes més rellevants de la taula va ser la importància de la consciència social respecte el consum energètic. D’aquest tema la Pilar Pereda va dir que entre el ciutadà, que comença a interessar-se per la certificació energètica, considera els nZEB com una tecnologia a aplicar a banda de l’edifici. Considera que es necessari que  l’usuari  prengui consciència, i l’Administració he de ser exemple.

Aquesta visió va ser també compartida per la Inés Díaz de CENER, qui va assenyalar  la importància del comportament de l’usuari a l’hora de determinar el consum energètic de l’edifici i no només la tecnologia o el disseny.

Seguidament, Patrizia Laplana, va aportar la visió del sector privat, el qual ha optat per les etiquetes i certificacions mediambientals als seus edificis distintiu diferenciador.

  A continuació,  Fernando Aranda va parlar, per una banda, de la dificultat legislativa d’integrar la eficiència energètica així com les energies renovables en els edificis d’una forma real, i per altra banda la necessitat de sensibilitzar l’usuari respecte el certificat energètic i la importància d’aquest. Considera que l’expedició d’aquesta etiqueta ha dibuixat un mapa del parc edificatori i la situació en la que es troba, i per tant com és d’important la reducció del consum energètic dels edifici i no només el aconseguir un segell que ho acrediti. La certificació energètica ha de ser el document d’identitat energètic dels edificis i ha de servir com a camí per tal d’assolir l’exigència de l’horitzó 2020 dels edificis de consum energètics quasi nul (NZEB).

 

Aranda Perez 2016a-Workshops-Edificis-Energia-quas-imatge2 nZEB.jpg

  Per finalitzar, Luis Vega va fer l’aclariment de que la certificació energètica només permet comparació a escala local, donat que cada zona de l’Estat disposa d’unes condicions climàtiques diferents, i per tant es fa difícil establir exigències reglamentaries racionals a nivell nacional. En tot cas, la aposta la faria per convergir en aspectes com els procediment. Pel que fa a l’usuari, va destacar la importància i responsabilitat d’aquest en l’estalvi energètic final dels habitatges, i el fet positiu d’integrar-lo com agent fonamental alhora de gestionar l’eficiència energètica.

 

Presentació del III Congrés d’edificis d’energia quasi nul·la 

La Jornada va finalitzar amb la presentació del III Congrés d’edificis d’energia quasi nul·la  que es celebrarà el 21 i 22 de juny de 2016 a Madrid. Els organitzadors de l’esdeveniment van animar a que els professionals fessin propostes que de ben segur superarà les rebudes en anteriors edicions.

Aquest congrés està consolidat com el principal fòrum de trobada de professionals que aborden. Els eixos principals que s’abordaran al proper juny seran els següents:

  • Edificis d'Alta Eficiència i les implicacions que representen per al sector de l'edificació, la construcció, l’arquitectura i els serveis relacionats
  • l'adopció total de les directives europees relatives a l'Eficiència Energètica dels Edificis.
  • Conèixer l'àmbit legal, tècnic i de gestió que comporta una edificació d'alta eficiència
  • Superació del repte d’aconseguir edificis nZEB en un horitzó de menys de tres anys per als edificis de l'Administració (2018) i de cinc per a la resta d'edificis (2020)

  El Comitè Tècnic està format per més de 40 experts, representants de les associacions i organismes més destacats de tots els sectors implicats en el desenvolupament, gestió i ús dels NZEB, entre ells el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la presencia de l’ INCASOL representat per en Fernando Aranda.

El programa del Congrés estarà compost per 20 presentacions orals de comunicacions, 3 ponències magistrals i 3 taules rodones.

  Altres adreces d’interès: Grupo Tecma Red, Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN)Workshops Edificios Energía Casi Nula


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Fernando ArandaArgeme Pérez

Per saber-ne més: Fernando Aranda


Programa Jornada i documents conclusions

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 39
Recomanacions 0

Compartiu aquest document