Dins del marc del projecte SmartReflex s’ha publicat la guia per a les autoritats regionals, Xarxes de Districte Calor i Fred intel·ligents i flexibles amb Energies 100% Renovables per a Ciutats Europees, on s’explica com ha de ser la planificació, el disseny, la construcció, l’organització i la gestió de processos per a la implementació de les xarxes de calefacció i refrigeració urbana (DHC, de l’anglès Distric Heating and Cooling). Aquestes xarxes utilitzen per al seu funcionament un alt percentatge d’energia renovable (RES, de l’anglès Renewable Energy Source).

Xarxes DHC | Estructura de la guia

Amb el projecte SmartReflex es vol aportar coneixement i metodologia de com incorporar percentatges alts d’energies renovables en els sistemes de climatització d’edificis.

La publicació de la guia SmartReflex fa recomanacions sobre la planificació, el disseny, la construcció, l’organització i gestió d’aquests processos. De les estratègies incloses al  projecte en destaquen les següents:

  • Millora del marc legal regional, que faciliti i doni suport al desenvolupament de RES DHC
  • Integració de sistemes RES DHC en  la planificació de calefacció a nivell regional i local
  • Foment d'empreses cooperatives que gestionin els sistemes RES DHC
  • Estudi, planificació i suport a noves RES DHC a nivell local.

 

Draft Garcia 675635766-Guia-SmartReflex-Xarxes-de-Dist-Imatge1 guiasmartreflex.jpg

  A la primera part de la guia s’expliquen els avantatges que pot suposar la implementació de Xarxes de Calor i Fred en zones urbanes residencials, comercials i/o industrials, tant a nivell energètic (combinació de diferents fonts d’energia renovable) com a compliment dels objectius en política energètica a nivell nacional i de la Unió Europea.

Seguidament la guia incorpora com a exemple el cas de Dinamarca sobre la integració d’energies renovables en la calefacció i refrigeració urbana. Dos punts clau a destacar per a assolir l’èxit han estat: per una banda, la consideració dels sistemes de calefacció urbana com una infraestructura energètica, que permet i facilita l’ús de diferents fonts energètiques, i per l’altra, que en el seu desenvolupament s’assegurin unes condicions marc apropiades (regulació que internalitzi una part dels costos externs i aporti incentius als diferents actors clau).

 

Draft Garcia 675635766-Guia-SmartReflex-Xarxes-de-Dist-Imatge2 guiasmartreflex.jpg

Marsal (Dinamarca)


Introducció en el mercat de les xarxes de calor i fred

A la darrera part de la guia es descriu la introducció en el mercat de les xarxes de calor i fred que incloguin energies renovables dirigida a les sis regions europees on es vol implementar, i l’enfoc del projecte SmartReflex.

Els passos essencials per assolir l’objectiu d’implementació d’aquestes xarxes i l’ implicació dels diferents actors claus implica dur a terme diverses activitats en paral·lel:

  • Crear una Comissió de Treball que asseguri el compromís continu de tots els actors implicats així com una sostenibilitat a llarg termini de les accions empreses.
  • Dur a terme activitats de millora de les capacitats que apuntin a involucrar els actors clau a nivell regional i nacional en els països participants.
  • Involucrar una autoritat regional responsable o a algun representant equivalent a les activitats per garantir un desenvolupament correcte de la implementació.
  • Aprendre de consultors amb habilitats específiques en assessoria política a nivell regional i local i en xarxes de districte amb energies renovables.

  La guia ha estat redactada per cinc països diferents involucrats en el projecte SmartReFlex, en el qual hi participen el país 'pioner' Dinamarca i les sis regions on s’està desenvolupant el projecte: Catalunya (ES), Tipperary i Kerry (IR), Emilia-Romagna (IT), Schleswig-Holstein i Baden-Württemberg (DE).

La implicació de les autoritats de les regions participants (o dels representants equivalents) està garantint  un desenvolupament fluid del projecte Smartreflex. Els actors clau locals també han estat recolzats en el procés d'implementació per un grup de socis consultors.


Draft Garcia 675635766-Guia-SmartReflex-Xarxes-de-Dist-Imatge3 guiasmartreflex.jpg

Els socis SmartReflex


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Fernando Aranda Moreno i Argeme Pérez

Per saber-ne més:Fernando Aranda Moreno


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/10/15
Acceptat a 30/10/15
Presentat el 30/10/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 52
Recomanacions 0

Compartiu aquest document