Destaquem

Mapa de cobertes del sòl de Catalunya 4a edició

Diferències entre primera i tercera edició

Les cobertes del sòl són el resultat de la interacció entre les cobertes que hi pot haver d’una manera natural i les activitats humanes, que en general tenen una alta capacitat de transformació sobre les cobertes naturals. D’aquesta manera es construeixen urbanitzacions, polígons industrials o xarxa viària en terrenys on fins aleshores hi havia boscos o conreus. Fins i tot, de vegades, es produeixen transformacions importants en cobertes ja prèviament molt modificades com per exemple àrees ocupades per indústries que ara ho són per a habitatges o centres comercials etc. També la vegetació natural pot recuperar terrenys que durant segles havien estat conreats i d’aquesta manera conreus abandonats esdevenen boscos novament. Sense oblidar que, malauradament, un dels principals actors pel que fa a canvis en les cobertes del sòl segueixen sent els incendis forestals.

Recentment, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) (finançant per la Generalitat) ha finalitzat l’elaboració de la quarta edició del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC-4) que unit a les edicions anteriors de l’MCSC, posa a l’abast de tothom una sèrie de mapes que permeten monitoritzar els canvis de cobertes en les últimes dues dècades.

Aquesta nova edició s’ha fet per fotointerpretació i digitalització amb el SIG-MiraMon a partir de més de 4200 ortoimatges color natural i infraroig color amb data 2009 i píxel de 25 cm de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta metodologia és en essència la mateixa per a totes les edicions del Mapa de cobertes, si bé hi ha algunes diferències per causa de:

La llegenda de l’MCSC s’inspira en la del projecte europeu CORINE Land Cover, adaptant-la i ampliant-la al paisatge català. Cada edició del Mapa de cobertes ha anat augmentant el nombre de tipus de cobertes diferenciades a mida que millorava el detall i qualitat de les ortoimatges de referència. Així, la llegenda de l’MCSC-4 diferencia 241 tipus de cobertes. Malgrat això, la llegenda de l’MCSC té una estructura jeràrquica on les categories s’agrupen en diversos  nivells de diferenciació de cobertes que van des de la màxima agrupació possible (nivell 1, en totes les edicions), fins a la mínima agregació (nivell 5, exclusiu de les edicions del 2005, 2009 i futures). D’aquesta manera s’assegura la compatibilitat entre llegendes. Així, doncs, tenim que:

  • Edició 1993: compta amb els nivells 1 i 2, amb un màxim de 24 categories al nivell 2.
  • Edició 2000: compta amb els nivells 1, 2 i 3, amb un màxim de 61 categories al nivell 3.
  • Edicions 2005 i 2009: compten amb els nivells 1 a 5, amb un màxim de 241 categories al nivell 5.

  Les diferencies entre les edicions primera i tercera són força notables:

  • el número de classes de la llegenda (sempre jeràrquica per permetre la comparació entre edicions) s’ha multiplicat per 10,
  • l’escala, 1:25.000 en la primera edició, és ara 1:5.000, atès que ara la resolució de les imatges d’entrada és 25 cm, com es pot veure a la taula següent:

 

SIOSE

  • SIOSE també es responsable d’una part dels canvis de la tercera edició. En tenir coneixement del projecte, es va considerar que no tenia sentit disposar de dues cartografies sobre cobertes del sòl. Per tant, es va decidir fer les modificacions necessàries sobre la llegenda el MCSC per facilitar la transició i obtenir SIOSE per procés de generalització cartogràfica. El resultat va ser, una doble representació de les cobertes del sòl (a escala 1:25.000 homogènia respecto a Espanya i a escala 1:5.000 específica per a Catalunya) amb els mateixos resultats estadístics.  Aquesta metodologia ja es va incorporar a la tercera edició del MCSC amb les millors ortofotos disponibles en aquell moment (2005-2007).

  La superfície mínima de captura és de 500 m². Com a il·lustració de la magnitud del Mapa, esmentar que l’MCSC-4 és una base georeferenciada de 1.700.000 polígons o registres.

La informació és de lliure disposició i es pot trobar a la web del Mapa .

L’estudi dels canvis de cobertes del sòl al llarg del temps permet posar de manifest les transformacions dels paisatges i conèixer quines han estat les forces modeladores de l’entorn i quins altres impactes es poden derivar d’aquests canvis. També pot ajudar a preveure els canvis que esdevinguin en el futur, i en conseqüència ajudar a avaluar aquestes transformacions abans que realment s’hagin produït i això sens dubte és especialment important en l’actual context de canvi climàtic. En definitiva, es tracta d’una eina bàsica per a l’estudi, la planificació i gestió del territori.

Un exemple de l’evolució del MCSC, el podem veure a la progressió que ha tingut al Mapa de cobertes del sòl de l'Àmbit Metropolità.


Autors

Redactat per: Marga Torre i José Ángel Burriel

Per saber-ne més: José Ángel Burriel


Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 33
Recomanacions 0

Compartiu aquest document