Context

Els productes procedents del mar s'associen tradicionalment a una bona alimentació i en molts llocs del planeta constitueixen la principal font de proteïnes. No obstant això, la contaminació química, sobretot d'estuaris i zones costaneres, és un problema greu que afecta els recursos naturals d'aquestes àrees, com són la pesca o aqüicultura. Hi ha una gran preocupació a escala internacional pel que fa a la transferència de contaminants des del medi ambient als organismes que hi viuen i els seus efectes, no només pel que fa a l'ecosistema, sinó també en la salut humana a través del possible consum de peixos i mariscs contaminats.

Els fàrmacs i disruptors endocrins són considerats "contaminants de creixent preocupació" i, per a la majoria, no hi ha nivells màxims permesos en peixos i mariscs establerts encara per la legislació europea. A més, la informació disponible sobre la seva presència en espècies marines és escassa i, per tant, un risc potencial no ha de ser exclòs. Els mariscs sí es controlen actualment a través de programes de vigilància per a un altre tipus de contaminants com ara Pb, Hg, Cd i toxines. Ara bé, hi ha poca informació per a contaminants que no tenen un límit superior establert com, per exemple, aquells que procedeixen de toxines amb noves floracions d'algues, de brossa marina, As inorgànic, Hg orgànic i retardants de flama, a més dels anteriorment comentats; disruptors endocrins, productes farmacèutics i d'higiene i cura personal.


El projecte

L'institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) participa en un projecte europeu anomenat Priority'environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception (ECsafeSEAFOOD), en el qual l'objectiu principal és valorar la seguretat alimentària de peix i marisc a través de l'estudi de la presència de contaminants prioritaris i l'avaluació del seu potencial impacte en la salut humana. Com a part d'aquest projecte es van presentar a la SETAC de Barcelona, el passat mes de maig, una de les més prestigioses cites europees i internacionals d'experts en toxicologia i química ambiental, els primers resultats del projecte basats en la determinació de fàrmacs i disruptors endocrins en algues, peixos i bivalves de diferents zones costaneres europees. ECsafeSEAFOOD implementarà el monitoratge, la detecció i la mitigació, mitjançant eines d'avaluació toxicològica i de risc per a la salut.

En una primera fase les espècies van ser capturades en àrees europees subjectes a elevada pressió antropogènica, on se suposa que hi ha un nivell més gran de contaminació. Els criteris utilitzats per seleccionar les espècies de treball van ser: espècies amb potencials altes concentracions de contaminants químics, d'àmplia distribució geogràfica, identificables amb facilitat, abundants, de fàcil captura i de suficient grandària com per proporcionar suficient teixit per analitzar. Aquest primer pas va permetre identificar contaminants que actualment no tenen límits establerts per regulació.


ECsafeSEAFOOD


Resultats

En una segona fase, espècies disponibles comercialment es van mostrejar en diferents estacions i ubicacions geogràfiques: musclos, llenguado, tonyina (fresc i en conserva), lluç, rap, perca del Nil, panga, bacallà, sorell, gambetes, pop, salmó, orada , etc. Aquestes espècies es van recollir per cobrir la costa europea des del Mediterrani fins a l'Atlàntic nord, d'acord amb la seva importància en el consum a Europa, el seu origen (tant salvatge, com criat i d'importació), nivell tròfic, habitants, capacitat de biomagnificació de contaminants i de bioacumulació.

Els resultats obtinguts en la primera fase del projecte revelen la presència de 4 fàrmacs en algues, 16 en bivalves i 10 en peix. Els valors màxims van ser detectats en bivalves del delta del Po (Itàlia), que assoleix fins a  36.1 ng/g de la droga psiquiàtrica venlafaxina, i 13.3 ng/g per a l'antibiòtic azitromicina. Tots dos compostos no tenen actualment els nivells màxims permesos per la Unió Europea. En el cas de disruptors endocrins 10 compostos diferents, van ser detectats en bivalves, 8 a peixos i cap en algues. El nivell més gran de contaminació va ser mesurat per un retardant de flama de tris (2-butoxyethyl) phosphate (TBEP), que va ser verificat fins a 98.4 ng/g en la llisa daurada de l'estuari del Tajo (Portugal).


Algunes de les espècies analitzades

Algunes de les espècies analitzades


Conclusions

Tenint en compte tant les concentracions com les freqüències de detecció de les diferents substàncies analitzades en peixos i mariscs, s'ha proposat una llista de compostos candidats que sigui prioritaria en futurs estudis i legislada, si es considerés oportú, per les autoritats competents. Aquesta llista inclou diclofenac, azitromicina, metroprolol, carazolol, hidroclorotiazide, tamsulosin, venlafaxine, citalopram, carbamazepina, i diazepam per fàrmacs, i caffeine, retardants de flama (TCEP, TBEP), bisfenol A, triclosan, i alguns parabens per disruptors endocrins.

Sortosament, els valors de concentració obtinguts fins al moment representen el pitjor escenari possible, ja que, com s'ha comentat anteriorment, les mostres van ser preses en àrees amb alt grau de contaminació en les seves aigües. Actualment, en una segona etapa del projecte, s'estan analitzant mostres comercials d'espècies destinades al consum humà per valorar el risc d'exposició real a aquests contaminants, a través de la ingestió d'aliments d'origen marí. Els resultats obtinguts seran presentats a la comunitat científica i públic en general durant el pròxim any.


Concentracions de fàrmacs mesures en musclos de diferents zones Europees

Concentracions de fàrmacs mesures en musclos de diferents zones Europees


Referències

La durada del projecte, que es va iniciar al començament del 2013, s'allargarà fins al mes de gener del 2017. Està finançat pel 7è Programa marc de la UE, en l'apartat de Cooperation, Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (KBBE), amb l'importede 3.999.874 €, dels quals  274.067 € són els que rep l'ICRA.

Els primers resultats científics del projecte, pel que fa l’ICRA, s’apleguen en l'article: Occurrence of pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds in macroalgaes, bivalves, and fish from coastal areas in Europe (Presència de fàrmacs i disruptors endocrins en macroalgues, bivalves i peixos d'àrees costaneres europees), D. Álvarez-Muñoz, S. Rodríguez-Mozaz, A. L. Maulvault, A. Tediosi, M. Fernández-Tejedor, F. Van den Heuvel, M. Kotterman, A. Marques, D. Barceló. Aquesta aportació ja ha estat acceptada a la revista científica Environmental Research.


Equip d’ investigació del projecte

Equip d’ investigació del projecte


Autors

Redactat per: Diana Álvarez i Marga Torre. Per saber-ne més: Diana Álvarez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/10/15
Acceptat a 30/10/15
Presentat el 30/10/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Exposició i riscos

Producció i consum sostenible

Prevenció i control integrats de la contaminació

Substàncies químiques

Localització

Puntuació document

0

Visites 35
Recomanacions 0

Compartiu aquest document