Direcció del projecte: Agència de Residus de Catalunya

Període: de l’1 de gener del 2011 fins al 31 desembre del 2011

Objectiu:

Aprofitar el metà que s'extreu dels abocadors per l’obligació normativa en aquells casos que l'aprofitament convencional no dóna resultat a causa de la baixa producció de metà de l'abocador. En aquests casos s’ha analitzat l’aplicació de tecnologies de microturbina en l’aprofitament d’aquest metà dels abocadors.

Descripció:

Aquestes tecnologies permeten trobar una solució energèticament més interessant per als abocadors amb baixa producció de metà, que no poden generar combustible suficient per alimentar una turbina.

La tecnologia més desenvolupada per aprofitar el biogàs d’un abocador són els motors de cogeneració. No obstant això, aquesta alternativa només és tècnicament i econòmicament viable per a potències superiors a 500 kW, per la qual cosa només es duu a terme la valoració energètica en explotacions en què es generen cabals de biogàs elevats i amb elevada concentració de metà. En aquest context, queden exclosos els abocadors petits, així com aquells que estan en la fase inicial i a la final de l’explotació.

Davant d’aquesta situació, les microturbines es plantegen com una alternativa tecnològica als motors de cogeneració gràcies a dues de les seves principals característiques:

  • Són elements modulars amb capacitats unitàries entre 30 i 200 kW que es poden agrupar en sèrie i, per tant, aplicables a qualsevol instal·lació.
  • Permeten el funcionament amb gasos de baix poder calorífic, cosa que en el cas del biogàs es tradueix en un contingut de metà mínim 30-35% inferior al 40% que requereixen els motors de cogeneració.

  A més, presenten costos de manteniment inferiors i menys emissions atmosfèriques i acústiques.

Un exemple seria el dipòsit controlat d’Oris (Barcelona), que està gestionat pel Consell Comarcal d’Osona. És un abocador de petites quantitats que recull aproximadament 50.000 t per any.


Imatge

ARC_Aprofitament_biogàs


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Puntuació document

0

Visites 70
Recomanacions 0

Compartiu aquest document