Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: CYTSA

Període: setembre de 2010 — abril de 2011

Objectiu:

Garantir un desenvolupament coherent i sinèrgic de diverses activitats d’R+D+I impulsades des del Centre de Telecontrol (CTC) de l’ACA, així com una correcta alineació amb les directrius del Pla de sistemes del cicle de l’aigua, elaborat per la Divisió de Sistemes d’Informació (DSI) de l’entitat, a fi de poder corporativitzar en un futur els desenvolupaments en matèria de TIC encetats.

Descripció:

L’actuació se centra en la promoció d’activitats d’R+D+I específicament en l’àmbit de les TIC aplicades a l’optimització i explotació de l’arquitectura informàtica i de comunicacions del sistema integral del cicle de l’aigua al territori (SiCat), plataforma tecnològica de l’ACA de suport a la implantació de la Directiva marc de l’aigua (DMA) a Catalunya.

Més concretament, es duen a terme activitats en quatre grans eixos de treball:

  • Sistematització i arxiu digital de l’àmplia documentació tècnica generada (tant internament com per contractistes externs) en l’àmbit de diversos projectes TIC encetats des del CTC i establiment de criteris eficients de registre i cerca de la informació.
  • Actualització de costs associats a la infraestructura d’adquisició de dades fenomenològiques del SiCat, facilitant la programació d’eventuals despeses futures.
  • Establiment de criteris tècnics per a la implantació de l’estàndard ODM (Observations Data Model) promogut pel CUAHSI (Consortium of Universities for the Advancement of Hydrological Science). Aquest estàndard possibilita una traçabilitat dels processos de tractament de dades en brut i facilita la compartició de dades de procedència diversa.
  • Adopció d’altres estàndards internacionals i foment de les solucions tecnològiques obertes, reduint els riscs de dependència de proveïdors concrets i d’obsolescència tecnològica prematura.

 

ACA_Implantacio_TIC_SiCat

 

Beneficiaris:

  • El Servei d’Operació del CTC i diferents estaments organitzatius de les Àrees de Gestió del Medi i d’Abastament d’Aigua de la mateixa ACA. 
  • Altres ens del Govern de la Generalitat amb els quals l’ACA ha estat col·laborant en matèria de desenvolupaments TIC, molt particularment, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
  • Les empreses d’alta qualificació tecnològica en l’àmbit de les TIC aplicades al cicle integral de l’aigua, així com els grups de recerca i centres tecnològics en aquest camp concret d’actuació.

 

Productes derivats:

S’ha de remarcar que algunes de les iniciatives promogudes en el marc d’aquesta actuació han permès evolucionar el Manual de Servei d’Hidrologia de l’ACA i aconseguir alhora una modernització de la gestió del SiCat.

Imatges

Esquema conceptual del SiCat

Figura 1. Esquema conceptual del SiCat en tant que plataforma tecnològica de suport (dotada d’un conjunt d’eines d’explotació adients) per a la implantació de la Directiva marc de l’aigua (DMA) a Catalunya.


Esquema del vocabulari de variables

Figura 2. Esquema del vocabulari de variables proposat per l’estàndard ODM del CUAHSI, adoptat per l’ACA en el seu Pla de sistemes del cicle de l’aigua.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Sistemes d'informació per a la gestió

Puntuació document

0

Visites 59
Recomanacions 0

Compartiu aquest document