Informació relacionada
Projecte Saving-E


#2017

Direcció de projecte: Gabinet i SG de Territori i Sostenibilitat (ACA)

Període: octubre de 2015 – març de 2019

Altres participants:

Draft Gil Riba 378068032-image1.png

Es tracta d’un projecte de la Unió Europea LIFE SAVING-E coordinat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb participació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM) – empresa explotadora d’EDar Rubí- i la Plataforma Europea del Agua (WssTP).


Descripció

Two-StageAutotrophic N-removal for main stream sewage treatment (Saving-e)

SAVING-E demostrarà la viabilitat, aplicabilitat, replicabilitat i funció de transferència de la tecnologia proposada. Aquest procés presentarà avantatges ambientals, econòmics i socials respecte de les tecnologies utilitzades actualment a les EDAR urbanes.

El principal objectiu del projecte SAVING-E és avaluar la possibilitat de transformar les actuals EDAR urbanes en sistemes autosuficients energèticament o, fins i tot, en productors nets d'energia. Per aconseguir aquest objectiu s'utilitza tota la matèria orgànica per produir biogàs gràcies a la implementació de l'eliminació biològica de nitrogen de forma autotròfica en dues etapes (nitritació + Anammox) en la línia principal d'aigües. Aquest nou procés no s'ha aplicat ni provat amb anterioritat a escala pilot, ni a escala real.

Actualment, gran part de les tecnologies aplicades a les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes es fonamenten en processos biològics amb sistemes de fangs activats. En els processos convencionals, el nitrogen (majoritàriament en forma d’amoni) és eliminat mitjançant la nitrificació i la desnitrificació. Amb un parc de quasi 500 depuradores, cal ser cada vegada més sostenibles energèticament, econòmicament i ambientalment.

En aquest procés, gran part de la matèria orgànica s’utilitza per dur a terme la desnitrificació i no es pot aprofitar per produir biogàs (una font d’energia combustible renovable) en el procés de digestió anaeròbica. Això fa que el tractament d’aigües residuals urbanes necessiti entre 8 i 15 kW/h habitant/any d’energia elèctrica o, el que és el mateix, uns costos d’entre 500 a 1.000 milions d’euros l’any per al conjunt dels països de la Unió Europea.

SAVING-E pretén demostrar, a escala pilot i amb aigües residuals urbanes reals, tant a altes com a baixes temperatures (10º C), que el balanç energètic d’una EDAR urbana es pot millorar fins a convertir-la en un sistema productor net d’energia.

Els beneficis econòmics i ambientals esperats són:

  • Un increment del 50% en la producció de biogàs
  • Una reducció del 10% en la descàrrega de nitrogen
  • Un estalvi energètic del 30% en el procés d’eliminació de nitrogen
  • Un estalvi energètic del 40% en el procés global del tractament
  • Una reducció del 20% en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.


La planta pilot s’ha instal·lat a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Rubí.

Any 2017

Les actuacions dutes a terme al llarg del 2017 han estat:

· El passat 24 de gener es va realitzar una reunió a la UAB de seguiment i planificació entre els membres del projecte de l’UAB, ACA i DAM per tal de posar en comú aspectes rellevants de la posta en marxa, planificació i delimitació de tasques pel 2017.

· Al maig l’EDAR de Rubí reb la visita de l’Escola Emili Juncadella i l’Institut Públic La Romànica.


· El passat 6 d’abril va tenir lloc la segona reunió de seguiment del projecte (MINUTE SECOND MONITORING MEETING) a l’Escola d’Enginyeria (UAB) amb la participació de tots els membres del projecte (UAB,DAM,ACA i WssTP). A la Jornada es va presentar un breu resum de l’estat del projecte, a càrrec de la coordinador Julián Carrera, així com de les accions d’implementació, de difusió i de gestió del projecte i dels seus reptes.

· A l’abril l’equip del projecte ha participat en el Fòrum d’Innovació Tecnològica del Sector de l’Aigua organitzat per Catalan Water Partnership (CWP) que va tenir lloc a LEITAT. També va participar en la 14a edició del Programa ARGÓ de l’UAB, que ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i cicles formatius.

· El 13 i 15 de juny es van dur a terme dues jornades tècniques de divulgació de l’estat del projecte i visita a la planta pilot.


· Pel que fa a la divulgació remarquem dos programes de televisió:

o A punto con la 2 (TV2) es va emetre una petita ressenya sobre el projecte, realitzada per Manuel Matellan.

o I el 25 de febrer de 2017, es va emetre el programa “Càpsules de ciència”, un espai que comprèn una sèries de reportatges dedicats a la biotecnologia. En aquesta edició es va emetre “El futuro de la depuración de las aguas residuales urbanes”, on es va presentar el projecte LIFE+ SAVING-E de la mà de Julian Carrera, coordinador del projecte i professor del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental (UAB).

Per saber-ne més

Responsable: Diego Moxó Güell

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/16
Acceptat a 01/01/16
Presentat el 01/01/16

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives al cicle integral de l'aigua

Localització

Puntuació document

0

Visites 34
Recomanacions 0

Compartiu aquest document