Servei: Agència Catalana de l'Aigua

  Període: 10/02/2012 a 10/01/2014

 

Descripció:

El projecte s'adreça a la identificació, caracterització i avaluació dels impactes del canvi climàtic sobre el territori dels Pirineus, específicament sobre diversos recursos naturals (biodiversitat, bosc i aigua) dels quals depenen els sectors socioeconòmics més vulnerables, a fi i efecte de poder desenvolupar estratègies adients d'adaptació. S'estableixen així i es testegen eines i mètodes de diagnosi per tal de millorar el coneixement sobre el canvi climàtic, establir jocs d'indicadors per al seguiment dels seus impactes i formular recomanacions integrades que ajudin al territori pirinenc a adaptar-s'hi, publicant a més els resultats obtinguts mitjançant un geoportal que valoritza el caràcter singular i innovador de la iniciativa, proporciona una eina de suport a la presa de decisions i fomenta alhora la conscienciació i informació de la societat civil i dels actors socioeconòmics del massís pirinenc.

Observacions:

El projecte ha estat seleccionat per al cofinançament dintre de la 2a convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (INTERREG IVA POCTEFA) i es dut a terme per un consorci de 12 entitats (essencialment, administracions públiques i centres de recerca) espanyoles i franceses, amb el recolzament addicional de tot un seguit de socis associats d'ambdós costats dels Pirineus. A nivell temàtic, el projecte contempla cinc grans eixos fonamentals: CLIMA; BIODIVERSITAT; BOSCS I RISCS NATURALS; AIGUA; i finalment, ACCIONS TRANSVERSALS.

L'ACA és un dels 12 socis del projecte i lidera l'eix temàtic "Aigua", amb el recolzament addicional (en qualitat de socis associats) del Grup d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) adscrit a la Universitat de Barcelona (UB), de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), de l'Agència Basca de l'Aigua (URA), de la Direcció General de Medi Ambient i Aigua del Govern de Navarra, i de l'Agence d'Eau Adour-Garonne (AEAG). Està cofinançat amb Fons FEDER.

 

Finalitat de l'acció:

L'objectiu del projecte és que el territori dels Pirineus esdevingui un territori motor pel que fa a la consideració, seguiment i adaptació al canvi climàtic a nivell europeu, atenent al fet que els espais de muntanya són particularment sensibles i fràgils a aquest fenomen i, per tant, esdevenen espais de gran interès per a la seva detecció precoç i l'anàlisi dels seus impactes. Per assolir aquest objectiu global, es plantegen els següents objectius específics:

  • desenvolupar i implementar eines metodològiques i tècniques per caracteritzar el clima específic dels Pirineus;
  • establir xarxes de seguiment de les evolucions de la flora vascular dels Pirineus front el canvi climàtic;
  • identificar l'impacte del canvi climàtic sobre el rol de protecció dels boscos pirinencs i la seva incidència sobre els ecosistemes forestals;
  • entendre l'evolució dels riscos naturals front el canvi climàtic i analitzar, en particular, el rosc de la coberta forestal en aquesta evolució;
  • avaluar l'impacte del canvi climàtic sobre la disponibilitat dels recursos hídrics.

 

Novetats que aporta l'acció:

Adequació el Pla de Gestió de Sequeres per la avaluació d'impactes del canvi climàtic. Un repte que ja ha resolt el treball fet en el Pla de Gestió de Sequeres (PGS), és la Gestió Integral de Recursos Hídrics (GIRH) combinant diverses fonts (això no és usual de veure en un PGS) i obre la porta a quelcom absolutament nou, que és la implantació de eines per la GIRH combinant els recursos locals amb els recursos regionals (o sigui, dintre de l'àmbit municipal).

 

Fonaments de la novetat:

El Pla de Gestió de Sequeres determina el nivell de satisfacció de les demandes d'aigua dels usuaris en funció de l'estat de les disponibilitats d'aigua.


ACA_Participacio_proj_OPCC

 

Informacions complementàries
Web de l'OPCC
Diagnosi i recomanacions per sector als Pirineus
Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/12
Acceptat a 01/01/12
Presentat el 01/01/12

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Observació del paisatge

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Vulnerabilitat territorial

Regionalitzacions dels escenaris climàtics i dels escenaris hidrològics

Localització

Puntuació document

0

Visites 82
Recomanacions 0

Compartiu aquest document