Servei: Agència Catalana de l'Aigua

Període: 17/09/2012 a 17/09/2014

 

Descripció:

El projecte global s’adreça al perfeccionament i l’avaluació sota condicions operacionals reals de funcionament d’una solució tecnològica de control i monitoratge desenvolupada per a l’optimització del rendiment d’EDAR de mida petita i mitjana. Un prototip pre-comercial de l'equip en qüestió ha estat construït en el marc d’un projecte d’R+D previ, mentre que en el marc d'aquest nou projecte (en el que participa activament l'ACA) es perfecciona el mateix adequant-lo als requisits tècnics i funcionals necessaris per a la seva explotació satisfactòria en diferents tipologies d'EDAR d'Espanya i Romania, però amb vistes a una escalabilitat a altres països de la Unió Europea (UE)

 

Observacions:

La solució tecnològica en qüestió permet un monitoreig continu i on line del procés d'areació en el reactor biològic d'una EDAR de mida petita o mitjana, permetent una optimització en la dossificació d'oxígen, fet que comporta:

 • una major qualitat de l'efluent (aigua tractada), ja que es redueixen les dosis de reactius i la generació de subproductes químics associats;
 • un menor consum energètic, aconseguint una major productivitat i una reducció significativa en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. El projecte ha estat seleccionat en la darrera convocatòria CIP-Ecoinnovation i actualment s'està en fase de negociació amb l'EACI (European Agency for Competitiveness and Innovation). El projecte s'alinea perfectament amb les polítiques de l'ACA en matèria de sanejament d'aigües residuals reflectides al Programa Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC), específicament amb: el Pla de Sanejament d'Aigües Residuals i Urbanes (PSARU), que en la seva 2ª fase contempla la implantació d'EDAR a petits nuclis urbans; el Pla Especial de Reordenació d'Abocaments (PERA); i sobretot, el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en EDAR urbanes. La participació de l'ACA en el projecte OptimEDAR se centra en el testeig i avaluació de l'equip de control i monitoratge en EDAR representatives de mida petita i mitjana a Catalunya, en tasques de laboratori per a l'avaluació de l'efectivitat aconseguida amb la solució tecnològica en qüestió i l'eventual proposta de millores, i activitats.

  Finalitat de l'acció:

Els objectius fonamentals del projecte són:

 • La millora de la qualitat de l’aigua en medi receptor, gràcies a un millor funcionament del tractament en les EDAR, a la reducció de la contaminació en superfície (eutrofització) i a la millora de la qualitat de l’efluent, amb una reducció d’almenys el 20% de la càrrega contaminant (nivells de DBO/DQO, fosfat i nitrògen);
 • Reducció de l’emprenta ecològica de tot el procés de tractament d’aigües residuals, aconseguint una reducció de fins al 15% en la producció de fangs i una reducció de fins al 20% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle;
 • Reducció del costos associats al consum energètic associat al tractament d’aigües residuals (essencialment, en el procés d’aireació als reactors de fangs activats), aconseguint estalvis de fins al 25% (o superiors);
 • Promoció de noves tecnologies que ajudin a incrementar la competitivitat del mercat i reduir així els costos d’explotació d’EDAR tant al país com a d'altres indrets d'Europa.

  Novetats que aporta l'acció:

Reducció consum elèctric en plantes de depuració d'aigua residual de petites i mitjanes existents.

 

Fonaments de la novetat:

Optimització en temps real de la injecció d'aire en funció de les necessitats de cada moment. La injecció d'aire és l'element que més energia consumeix en el procés.

 

ACA_OptimEdar_1-2

   

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/12
  Acceptat a 01/01/12
  Presentat el 01/01/12

  Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2012
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

  Millora de la qualitat de les aigües

  Localització

  Puntuació document

  0

  Visites 4
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document