Destaquem
Projecte ADMICLIM


#2017

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: IRTA

Altres participants:

 • Agència Catalana de l'Aigua
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Direcció General de Polítiques Ambientals


Període: 02/06/2014 a 01/06/2018


Descripció

El Departament de Territori i Sostenibilitat participa en el projecte LIFE Ebro ADMICLIM, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). En el marc d’aquest projecte es desenvoluparan models per entendre millor el transport de sediments entre les llacunes i el Delta i es podran simular solucions per mitigar l’efecte de la reducció d’aportacions. Fins ara s’han realitzat unes proves pilot que consisteixen a injectar sediments del riu Ebre que queden retinguts a la planta potabilitzadora del CAT, a l’Ampolla, cap a la xarxa de reg del tram fluvial final.

El projecte EBRO-ADMICLIM (ENV/ES/001182) planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre (Catalunya, Espanya), una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència.

Es planteja un enfocament de gestió integrada de l'aigua, el sediment i els hàbitats (arrossars i zones humides), amb l'objectiu múltiple d'optimitzar l'elevació del sòl (mitjançant l'aportació de sediment inorgànic i matèria orgànica), reduir l'erosió costanera, augmentar l'acumulació (segrest) de carboni al sòl, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i millorar la qualitat de l'aigua. Aquest tipus d'enfocament no s'ha aplicat fins el moment a la Unió Europea, i és clarament innovador a escala internacional.

Les principals accions pilot d'adaptació estan orientades a l'aportació de sediments del riu Ebre cap al Delta, són les següents:

 • es demostrarà la viabilitat de reincorporar unes 1.000 t/any de sediments del riu Ebre retinguts en una planta potabilitzadora. es coneixerà la capacitat real de transport de sediments del riu Ebre, que s'espera que pugui passar dels 10mg/l actuals a uns 100mg/l, si es restaura el flux de sediments a travès dels embassaments.
 • s'optimitzarà el funcionament dels aiguamolls construïts, on s'espera aconseguir taxes de segrest de carboni de l'ordre de 80g/m2/any, taxes d'elevació del sòl de l'ordre de 0,5 cm/any, taxes de reducció del nitrat superiors al 70% i taxes de reducció dels contaminants de l'ordre del 30%.
 • s'avaluaran de forma precisa les emissions de GEH dels arrossars del Delta, que s'espera que estiguin en l'ordre d'unes 80.000 t/any de CO2 equivalent, i s'espera aconseguir una reducció de GEH del 10-15% amb determinats canvis en les pràctiques agrícoles.
 • s'avaluarà de manera precisa la subsidència del Delta, que s'estima a priori en uns 2-3mm/any, i es determinaran les zones més vulnerables a la pujada relativa del nivel del mar, esperant-se que siguin un 30-40% de la superfície total,

L'objectiu és demostrar la viabilitat de restaurar el flux sedimentari permanentment, tant des d'una planta potabilitzadora d'aigua de l'Ebre (Consorci d'Aigües de Tarragona) com des dels embassaments del tram final del riu, motiu pel qual es requereix en primer lloc una bona avaluació de la capacitat de transport del riu i dels canals de reg. Per altra banda, les accions pilot de mitigació se centren als arrossars i zones humides i tenen per finalitat optimitzar les emissions de GEH, el segrest de carboni i de nutrients, i l'augment d'elevació del sòl.

Els resultats preliminars indiquen que l’impacte d’aquesta aportació no té efectes sobre la producció d’arròs i podria ser una bona alternativa per minvar l’efecte de la subsidència. Està demostrat que aquest enfonsament natural de la plana deltaica s’agreuja per la retenció dels sediments als embassaments i per la pujada del nivell del mar per causa del canvi climàtic. Actualment a la desembocadura només arriba un 2% dels sediments respecte als que baixaven pel riu abans de la construcció dels grans pantans. El fenomen ha provocat una desacceleració en l’expansió deltaica i una regressió de la mateixa.


Observacions

Projecte cofinançat pel programa LIFE.


Finalitat de l'acció

Les conclusions finals del projecte serviran per a l'elaboració del Pla d'Acció Climàtica del Delta de l'Ebre amb mesures concretes i efectives per a la mitigació i adaptació de la zona al canvi climàtic.


Novetats que aporta l'acció

Estudi de la subsidència en una zona vulnerable al canvi climàtic. El projecte permet combinar els estudis amb tècniques geofísiques i dades d'interferometria radar

Draft Echave-Sustaeta 504965840-image1.jpeg


Fonaments de la novetat

Realització d'estudis de subsidència en zones vulnerables al canvi climàtic per a avaluar mesures de contingència o mitigació del fenomen.

Draft Echave-Sustaeta 504965840-image2.jpeg

Draft Echave-Sustaeta 504965840-image3.jpeg

Activitats durant l’any 2016

Aquestes són les actuacions dutes a terme durant l'any 2016:

 • Instal·lació de dos córners reflectors al Delta

Draft Echave-Sustaeta 504965840-image4.jpeg

 • Mostreig de GEH i paràmetres del sòl i de l'aigua en arrossars amb diferents sistemes de reg
 • Mostreig de vegetació dels filtres verds, així com un mostreig intensiu al llarg de 24h de GEH a un arrossar del delta al juliol.
 • Injecció de sediments a la xarxa de canals de reg
 • Cens d'aus aquàtiques a la tardor
 • primera reunió amb els actors socials per explicar com es desenvoluparà el Pla d'Acció Climàtica al Delta de l'Ebre(PACDE)

Pel que fa a accions de coordinació amb els principals integrants del projecte:

 • Tercera reunió de coordinació
 • Reunió amb els actors socials

Diferents actuacions de divulgació com ara:

 • XII Jornada tècnica de l'arròs
 • Presentació del projecte al Cosmocaixa de Barcelona


Draft Echave-Sustaeta 504965840-image5.jpeg

Activitats durant l’any 2017

D’entre les accions dutes a terme al llarg del 2017 en cal subratllar:

 • Al febrer va tenir lloc la cinquena reunió de coordinació, la sisena al setembre.
 • A l’abril el mostreig del sòl als filtres verds, ja que al llarg del projecte s’han monitoritzat dos aiguamolls un en cada hemidelta, per millorar la seva eficàcia com a filtres biològics.
 • Al maig la injecció efectiva de sediments a l’Ebre. Les proves pilot d’injecció de sediment realitzades a Móra d’Ebre i a Benifallet, amb solatges provinents de terrasses fluvials d’aigües amunt, van permetre calcular, amb un model de simulació, com seria la distribució dels sediments fins al Delta i afinar l’aportació suplementària que cal al riu perquè n’arribin prou a la costa per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del nivell del mar: una aportació mínima d’1,2 milions de tones anuals fins a l’any 2100.
 • Mostreig intensiu de 24h dels GEH a un arrossar del Delta de l’Ebre-juliol 2017.
 • El projecte i els resultats que s’anaven obtenint es presentaven a diferents jornades:
 • Jornades Tècniques de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
 • National Worshop on Coastal Flood Risk Management and Adaptation”, al Cairo, Egipte.
 • Presentació Diagnosi del Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre.
 • Presentació de la proposta de mesures/accions del Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre (PACDE).
 • Coastal & Estuarine Research Federation, Providence (USA).
 • Workshop Guido Berluchi “Agriculture 4.0 Greenhouse gases emissions in Agriculture: innovation for sustainable growth. The project VITISOM Life”, Itàlia

Draft Echave-Sustaeta 504965840-image6.jpeg

Prova pilot d’injecció de sediments a Benifallet

Per saber-ne més

Responsable: Diego Moxó Güell

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/14
Acceptat a 01/01/14
Presentat el 01/01/14

Volum Agència Catalana de l'Aigua, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Medi ambient i sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 85
Recomanacions 0

Compartiu aquest document