L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en el projecte europeu FIRE-RES: Green Deal, que se centra en fomentar la resiliència del paisatge davant els incendis forestals extrems. El projecte té per objectius identificar escenaris potencials d’incendis extrems, desenvolupar i desplegar noves tecnologies per millorar-ne la detecció precoç i donar suport a la presa de decisions en la lluita contra ells.

Draft Rubert Taya 524947757-image1.jpeg
Logotip del projecte


En els darrers anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats "extrems", que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, per causar danys humans, ambientals i econòmics i, fins i tot, per alterar el clima local. Atesa la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s'han revelat insuficients.

FIRE-RES neix amb la voluntat d’accelerar el canvi cap a la implementació d'una gestió més integral que inclogui aspectes ambientals, climàtics, de salut i seguretat, culturals i socioeconòmics amb especial interès en el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies i en els canvis de pràctiques de gestió forestal.


Draft Rubert Taya 524947757-image2.png


Exemple d’incendi extrem pirocúmul (FIRE_RES)

Participació de l’ICGC

L'ICGC hi aporta la seva experiència en:

  • generació de geoinformació, a partir de dades LiDAR i satèl.lit d’observació de la Terra
  • transformació de la geoinformació en coneixement en diferents àmbits ambientals: morfologia i estat masses forestals ó interaccions entre cobertes forestals i cobertes urbanes
  • resiliència i recuperació del territori a partir de dades d'observació de la Terra i

arquitectures d'intel·ligència artificial.

La participació de l’ICGC en el projecte reforça les línies actuals d'activitat en la generació de productes i serveis, tant a partir de la capacitat pròpia de captació de dades (en particular amb el sistema LiDAR), coma partir de la capacitat d'anàlisi de sèries temporals d'imatges de satèl·lit i arquitectures d'intel·ligència artificial per quantificar l'estat del territori i els impactes sobre ell.

Dades bàsiques del projecte

El projecte està liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTTC). Engega enguany i té una durada de 4 anys.

El projecte implementarà el seu cicle d'innovació en 11 laboratoris europeus:

  • Atlàntic: Aquitània, Galícia, Portugal.
  • Àrees septentrionals/boreals: Noruega, Suècia.
  • Nord-oest d'Europa: Països Baixos, Alemanya.
  • Mediterrània: Catalunya, Sardenya, Grècia.
  • Est d'Europa: Bulgària.
  • D'altres regions com ara les Canàries i Xile.

Amb aquesta distribució se cerca adaptar les condicions geogràfiques i socioeconòmiques amb diferents tipus de combustibles-masses forestals, paisatges i valors de la biodiversitat i escales.

El projecte té un cost total de 21.543.565,37€ dels quals gairebé el 93% seran aportats pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Ortofoto.png
Imatge processada a l’ICGC, en l’infraroig proper a partir de dades Sentinel-2 del programa Europeu COPERNICUS. En tons de gris-negre, l’afectació de l’incendi de 2021 de Santa Coloma de Queralt, on es va originar.

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: https://fire-res.eu/

Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/05/22
Acceptat a 24/05/22
Presentat el 24/05/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Governança

Mecanismes col·laboratius

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Meteorologia

Modelització climàtica

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Generació de geoinformació de referència

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Vulnerabilitat territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 7
Recomanacions 0