El projecte SHERPA

SHERPA, SHared Knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations (Intercanvi de coneixements en renovació energètica d’edificis per part de les Administracions Públiques), té per objectiu principal la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics de l’espai Mediterrani, en compliment als objectius fixats per la directiva 2018/844 UE.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el projecte ha desenvolupat un model holístic transnacional i participatiu basat en els quatre elements clau en les estratègies de renovació energètica d’edificis (REE): governança, informació, sensibilització i formació, i  finançament.

El projecte, presentat a la primera convocatòria 2014-2020 de projectes modulars, dins de l’eix prioritari 2 del Programa de cooperació mediterrània MED, té un pressupost total de 3,6 milions d’euros. Liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat' (DTES) de la Generalitat de Catalunya, SHERPA agrupa 12 socis, de 6 països: l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), d’Espanya; el Centre'Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), d’Espanya; la Comissió Inter-Mediterrània (CIM) - Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), de França; l’associació Amorce, de França; la Regió del Laci, d’Itàlia; la Regió de l’Emília-Romanya, d’Itàlia; la Regió dels Abruços, d’Itàlia; l’ECO-Gozo Agency, de Malta; la Dubrovnik-DUNEA Agency, de Croàcia; el CRES. Centre for Renewable Energy Sources & Saving (Centre per les fonts d’energia renovable i l’estalvi), de Grècia, i la Regió de Creta, de Grècia.


Metodologia SHERPA

La metodologia de treball de SHERPA es divideix en dos mòduls:

 1. Test
 2. Transferència i capitalització

 

 1. Mòdul de test

L’objectiu d’aquest mòdul és implementar i  posar a  prova el model de treball proposat pel projecte en 100 edificis públics, de propietat o ús de les 8 regions sòcies.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, s’han creat quatre grups de treball (GT) interconnectats que elaboraran un full de ruta per al disseny i la implementació de les  estratègies de REE.

 

GT1: Governança

Aquest grup té per objectiu donar suport als gestors d’edificis públics per tal d’identificar els edificis que participaran en el projecte i preparar les estratègies regionals de REE. Les seves tasques són:

  –Suport als socis per a la identificació dels edificis que s’inclouran en el projecte.

–Preparació i recollida dels fulls d’identificació, i establiment dels criteris de selecció dels projectes REE de SHERPA, i confirmació que els 100 edificis preidentificats pels socis compleixen amb aquests criteris.

–Preparació de les estratègies regionals de REE.

  Aquest grup de treball està coordinat per la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

GT2: Informació

Aquest grup té per objectiu:

–Introduir les dades recollides pel GT1 en els fulls d’identificació dels edificis seleccionats a la base de dades i determinar les mesures d’eficiència energètica que cal aplicar a cada edifici.

–Crear els termes tècnics de referència.

Aquest grup de treball està coordinat pel CIMNE.

 

GT3: Formació

Aquest grup té per objectiu seleccionar el personal de les regions sòcies que necessiten ser formats, identificar les seves necessitats formatives i preparar i impartir els cursos corresponents, amb la finalitat que els participants millorin les seves capacitats per gestionar correctament els projectes de renovació d’edificis.

Aquest grup de treball està coordinat per l’IVE.

 

GT4: Finançament

Aquest grup té per objectiu estudiar les millors opcions de finançament i definir una estratègia financera per a cada projecte de REE.

Aquest grup de treball està coordinat per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Sherpa_Imatge1

  A banda, el treball dels grups de treball també tindrà com a resultat:

> Segell d’edifici SHERPA (SHERPA Building Card), que s’entregarà a aquells edificis que hagin completat amb èxit el projecte de REE.


 1. Mòdul de transferència i capitalització

Aquest mòdul té per objectiu assegurar que els resultats del mòdul de test són transferits i capitalitzats a tants municipis i regions MED com sigui possible. Això permetrà dur a terme 100 projectes més de REE en edificis públics de propietat o d’ús  dels governs locals.

Els resultats principals obtinguts en aquest mòdul són:

–Pla de transferència per coordinar les diferents activitats i esdeveniments.

–Un seminari conjunt de transferència.

–Un seminari nacional de transferència a cada país membre (total de 6 seminaris).

–Tallers interactius, a escala local, per a la preparació de projectes REE a nivell municipal.

–Capitalització dels resultats a 50 regions i 500 municipis.

–Pla de capitalització.

–Fòrum (en línia) de capitalització.

–Un conjunt de 4 eines de capitalització de la REE en edificis públics.

–Pla d’acció conjunt a l’àrea MED.

   

Estat actual del projecte

Actualment el projecte ha finalitzat el mòdul de test i ha inicial el mòdul de transferència i capitalització.

En els 100 edificis propietat de les regions sòcies analitzats al mòdul de test, s’han analitzat unes 450 mesures d’eficiència energètica, amb un cost d’inversió estimat de 70.000.000€.

              

Sherpa_Gràfic

L’aplicació d’aquestes mesures està previst que comporti un estalvi energètic total d’uns 75.000.000 kWh/a i un estalvi econòmic de més de 6.000.000 €.

 

Sherpa_Gràfic2

  Actualment la fase de transferència està en marxa. Amb l’objectiu de difondre els resultats del mòdul de test al territori MED i preparar el camí per la fase de capitalització.

Aquelles entitats que vulguin col·laborar i entrar a formar part del projecte podran convertir-se en Observadors i tindran, entre d’altres beneficis, accés directe als materials de formació i a totes les eines desenvolupades pel projecte, podran assistir als tallers regionals i tindran l’opció de participar amb algun dels seus edificis a la fase de capitalització.

Si creus que pots col·laborar amb el projecte i convertir-te en Observador, podràs trobar més informació i el formulari de registre a la pàgina web de SHERPA.


Productes principals del SHERPA

Els productes principals que es generaran a través del SHERPA són:

–Un full de ruta per preparar i implementar estratègies regionals de REE.

–8 estratègies regionals de REE, que donaran suport i integraran la implementació dels plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES).

–Un sistema d’informació compartit.

–Una estratègia de sensibilització pública, que inclourà la planificació i implementació de formació específica en REE (6 cursos, seguint una metodologia basada en l’aprenentatge pràctic).

–Una combinació innovadora i una optimització dels models financers per a la  REE.

–Un pla d’acció conjunt per a l’àrea MED, que integrarà tots els projectes de REE generats mitjançant el projecte SHERPA.

–Un fòrum, en línia, de capitalització.

–4 conjunts d’eines per la capitalització dels processos de REE en edificis públics.

–100 projectes de renovació energètica d’edificis públics, de propietat o ús d’autoritats regionals.

–100 projectes de renovació energètica d’edificis públics, de propietat o ús d’autoritats locals.


Paternariat

Sherpa_imatge2

El projecte té 12 socis:

 1. Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya. Soci líder.
 2. Institut Valencià de l’Edificació. IVE (Espanya)
 3. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. CIMNE (Espanya)
 4. Comissió Inter-Mediterrània. CIM - Conferència de Regions Perifèriques Marítimes. CRPM  (França)
 5. Amorce (França)
 6. Regió del Laci (Itàlia)
 7. Regió de l’Emília-Romanya (Itàlia)
 8. Regió dels Abruços (Itàlia)
 9. Eco-Gozo Agency (Malta)
 10. Agència DUNEA (Croàcia)
 11. Centre for Renewable Energy Sources & Saving (Centre per les fonts d’energia renovable i l’estalvi) (Grècia)
 12. Regió de Creta (Grècia)

A part dels socis, el projecte també compta amb una sèrie de membres associats que col·laboren en la difusió i capitalització dels resultats del projecte:

Espanya: Institut Català d’Energia (ICAEN), Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona, Arc Llatí, i Generalitat Valenciana.

Itàlia: Regió d’Umbria, Regió de Calàbria, Regió dels Abruços, i ENEA. Agència nacional de les noves tecnologies, l’energia i el desenvolupament econòmic sostenible.

Malta: Agència del Desenvolupament.

Grècia: Khersónissos i Càndia.


Més informació

Voleu saber-ne més? Podeu trobar més informació a la web de SHERPA, al següent vídeo o al dossier del projecte.

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació, podeu contactar amb la unitat d’Avaluació i Seguiment de Programes Europeus del Departament de Territori i Sostenibilitat per correu electrònic (programeseuropeus@gencat.cat) o per telèfon (93.228 72 94).


PDF

PDF


Redactat de la noticia

Redactat de la noticia: Marta Calvo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/18
Acceptat a 01/12/18
Presentat el 01/12/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Localització

Puntuació document

0

Visites 36
Recomanacions 0

Compartiu aquest document