logo

La recerca i la innovació del Departament de Territori tenen com a objectiu promoure i fer difusió a Internet, de projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I)  en coordinació amb les unitats departamentals.

Una altra de les seves funcions és impulsar la cohesió dels agents públics i privats en matèria de R+D+I  per facilitar la priorització estratègica, la detecció de necessitats i la identificació de tendències emergents de R+D+I.

Aquí podeu trobar un recull de les activitats d'R+D+I més rellevants del Departament de Territori, acompanyades d’una selecció d'activitats innovadores externes al Departament. 

Informació

Direcció
Departament de Territori
Av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona

Web
https://territori.gencat.cat/ca/inici/

Localització