Presentació

Grup de treball

Primera jornada: Oportunitats i reptes globals de Catalunya

Segones jornades: Competitivitat i sostenibilitat territorial

Tercera jornada: Perspectives de futur i requeriments de la intenacionalització territorial

Llibre de les jornades

editors

informació

Localització