Resum

El mapa dels paisatges de Catalunya ha estat un dels fruits de la finalització dels set catàlegs de paisatge que abasten el territori català. Cada catàleg defineix unes unitats de paisatge diferenciades entre elles i que en total sumen 135, deixant palesa [...]