Resum

Ja s'han anunciat els finalistes dels premis d'aquest any. Un dels cinc finalistes de la categoria "Topic of the Year" és TRAILS, Interreg Spain-France-Andorra (POCTEFA), en el qual participa la Direcció [...]

Resum

Gràcies als estudis de viabilitat del projecte europeu TRAILS s’ha detectat la gran oportunitat que representen les solucions de transport multimodal amb component ferroviària per al sector del vi i de la fruita