Resum

Els tres subprojectes que componen AKTIV aspiren a facilitar la comunicació entre vehicles i infraestructura per augmentar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària.

Resum

Nous sistemes de radiofreqüència per al seguiment de contenidors.

Resum

Anàlisi economicofinancera | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

El Projecte CLOSE-SEARCH, liderat per l’Institut de Geomàtica, ha assolit la primera fase de proves, amb la qual s’ha aconseguit fer volar un vehicle aeri no tripulat (UAV), equipat amb una càmera tèrmica per detectar persones que puguin haver-se [...]

Resum

Anàlisi economicofinancera (finançament i tarifació) | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió (informació de referència sobre el futur) | Noves tecnologies i serveis [...]

Resum

Mobilitat de passatgers | Xarxa viària | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

El proppassat 29 d’abril, l’Institut de Geomàtica va rebre el Premi Especial 2011 de la Ciutat de Castelldefels. Els premis Ciutat de Castelldefels reconeixen la tasca d'aquelles persones que han treballat per la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés o el civisme, [...]

Resum

La Fundació Francisco Corell , en col·laboració amb la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) , ha organitzat recentment a Barcelona una jornada sobre “Innovación y modernización del transporte público de viajeros por carretera. El autobús [...]

Resum

Del 29 de novembre al 2 de desembre, la Fira de Barcelona va acollir la primera edició del Smart City Expo & World Congress, amb la finalitat de donar a conèixer als assistents tot tipus de tecnologies aplicades per a construir un entorn urbà més sostenible i eficient. Al saló [...]

Resum

El projecte CLOSE-SEARCH, que lidera l’Institut de Geomàtica, integrat per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, arriba a la seva fi presentant un prototip de vehicle no tripulat concebut per a detectar persones perdudes en escenaris de difícil [...]