Resum

Xarxa aeroportuària | noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

A Europa, la informació espacial es caracteritza per la falta d’harmonització entre conjunts de dades a diferent escala geogràfica, per la fragmentació de dades i fonts, per la manca de dades disponibles en certes zones i per la duplicitat d’informació. [...]

Resum

Xarxa aeroportuària | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Gran part dels sistemes d’informació de carreteres i transports es recolzen sobre la definició d’un graf que serveix d’esquelet per a totes les consultes i processos. D’altra banda, la variabilitat en els grafs definits per a aquests sistemes és tan gran que, normalment, [...]

Resum

Investigadors de l’Institut de Geomàtica han realitzat una estimació de les deformacions del terreny sofertes a la zona de Sendai, com a conseqüència del terratrèmol que va tenir lloc el passat 11 de març i les seves rèpliques. L’estimació s’ha derivat d’observacions [...]

Resum

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació. Aquestes [...]

Resum

L'Observatori del Paisatge col·labora des del gener del 2009 amb un grup de treball del Consell d'Europa en la creació del Sistema d'informació del Conveni europeu del paisatge (ELCIS) que permetrà fer un seguiment de l'aplicació de l'esmentat [...]

Resum

El passat 15 de setembre l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) va instal·lar a la conca de Tremp una sonda d’humitat i temperatura, la sisena d’aquestes característiques que hi ha a Catalunya. Les sondes instal·lades a Catalunya s’integren [...]

Resum

A la pàgina principal de “Geoscience and Remote Sensing Letters” (edició de setembre del 2011) s’ha publicat el mapa d’expansió tèrmica mitjana estimada, i s’ha fet a partir d’un grup d’imatges de radar d’apertura sintètica (SAR) de resolució molt alta en banda [...]

Resum

Des del passat mes de febrer tenim a la nostra disposició dos nous geoportals que ens ofereixen informació sobre les imatges satèl·lit que recobreixen el nostre territori. D'una banda tenim el geoportal IDE-OT de metadades d'imatges de satèl·lit, [...]