Resum

Desenvolupar mecanismes per gestionar sectors d’activitat econòmica, en les dues vessants: conservació i manteniment, així com nous serveis que aportin un valor afegit a la seva activitat.   

Resum

Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Xarxa viària

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Governança

Resum

Del 29 de novembre al 2 de desembre, la Fira de Barcelona va acollir la primera edició del Smart City Expo & World Congress, amb la finalitat de donar a conèixer als assistents tot tipus de tecnologies aplicades per a construir un entorn urbà més sostenible i eficient. Al saló [...]