Resum

El Llibre Verd ha estat un encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques juntament amb els departaments d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el de Medi Ambient i Habitatge al CIIRC (Centre Internacional d'Investigació [...]

Resum

Desenvolupament de models i eines que permetin predir la quantitat d’aigua disponible en les conques, segons la mesura de la quantitat de neu, per realitzar una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Anàlisi economicofinancera (finançament i tarifació) | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió (informació de referència sobre el futur) | Noves tecnologies i serveis [...]

Resum

Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Previsió

Resum

Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió

Resum

              Mantenir el que és bo i millorar allò que no ho és tant [[Image:jornada_qualitat_acustica-up.png|center|15px|Torna amunt]] AMUNT