Resum

Foment del transport internacional ferroviari de mercaderies.

Resum

El port més important d'Europa innova per seguir creixent.

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació. Aquestes [...]