Resum

El nou aeroport de Berlín Brandenburg incorpora tot un seguit de mesures correctores per pal·liar el seu impacte territorial.

Resum

Xarxa aeroportuària | noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Xarxa aeroportuària | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació. Aquestes [...]