Resum

El passat 23 de febrer de 2010 va tenir lloc una jornada tècnica organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, Transport Metropolità de Barcelona(TMB) i el CENIT, on es van presentar en primícia les idees i propostes que s'estan tenint en compte en el disseny i la gestió de la nova [...]

Resum

La Direcció General de Carreteres ha dut a terme el projecte de demostració d'un nou ferm rígid a la carretera C- 17, concretament en un tram d'1 km comprès entre les Masies de Voltregà i l'enllaç amb la BV- 4655, que abasta tant seccions a cel obert com en túnel. La innovació [...]

Resum

La Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb altres administracions i institucions, va organitzar, entre el 2 i el 5 de juny de 2010, el 4t Simposi Internacional de Disseny Geomètric de Carreteres, coordinat pel Transportation Research Board (TRB) dels Estats [...]

Resum

Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Xarxa viària

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Aspectes socials i culturals | Xarxa viària | Aspectes jurídics i institucionals

Resum

Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi economicofinancera (finançament i tarifació) | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió (informació de referència sobre el futur) | Noves tecnologies i serveis [...]