Resum

El nou aeroport de Berlín Brandenburg incorpora tot un seguit de mesures correctores per pal·liar el seu impacte territorial.

Resum

Edificació | Mobilitat de passatgers | Xarxa aeroportuària | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Aspectes jurídics i institucionals

Resum

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació. Aquestes [...]

Resum

Aeroports de Catalunya, guardonada per la creació d’un projecte de digitalització de transport aeri en el sector turístic als premis Digital Tourist