Resum

S’han instal·lat torretes de subministrament de serveis innovadores al port de Blanes, i un sistema de monitoratge de dades dels vaixells a la bocana i als pantalans, així com un paviment fotovoltaic al port de la Ràpita.