Contacte amb nosaltres - Catalunya Futur Verd. Cicle de jornades de treball i reflexió. 2017