iconFiltres

Eixos temàtics
Eixos instrumentals
Altres categories
Tipus de document
Àmbit
Finançament
Any
Autor

0 revistes trobades

0 publicacions trobades

158 documents trobats

iconAmaga mapa  
image
Margarita Torre Alcoceba, Miquel Estrada
Butlletí d'innovació i recerca (#05) (2012). Vol. Notícies, 1

Resum
STRAIGHTSOL (Estratègies i mesures per a solucions intel·ligents de transport urbà de mercaderies) tracta de la visió integrada de les etapes de lliuraments, tant urbans [...]

image
Margarita Torre Alcoceba, Leif Thorson
Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

Resum
La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu [...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#03) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 20

Resum
Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Previsió[...]

image
Margarita Torre Alcoceba, Leif Thorson
Butlletí d'innovació i recerca (#03) (2011). Vol. Notícies, 8

Resum
El CENIT és especialista en l’optimització de la mobilitat urbana amb aplicació intel·ligent de les tecnologies d’informació [...]

image
Butlletí d'innovació i recerca (#03) (2011). Vol. Notícies, 11

Resum
Els representants de la 90th Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting van seleccionat vuit documents presentats pels membres del CENIT. Aquest Congrés, que [...]

image
Margarita Torre Alcoceba, Xavier Roselló
Butlletí d'innovació i recerca (#03) (2011). Vol. Notícies, 3

Resum
Fusió de matrius de mobilitat per obtenir la matriu general de 2006 que recull les diverses informacions sobre mobilitat contingudes. Aquesta fusió de matrius [...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Anàlisi economicofinancera | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Previsió[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Xarxa viària | Previsió[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Anàlisi economicofinancera | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures | Noves tecnologies [...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Mobilitat de passatgers | Xarxa portuària | Gestió ambiental de zones logístiques | Previsió | Tècniques de disseny, construcció [...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures[...]

Alfonso Martínez Jaume
Butlletí d'innovació i recerca (#02) (2011). Vol. Més enllà del Departament, 1

Resum
Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport[...]

No users found.