Ecocalculadora, una nova iniciativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L’EcoCalculadora, és la nova eina de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que permet conèixer i comparar l’impacte mediambiental dels desplaçaments en cotxe i en FGC. L’aplicació permet calcular les emissions de CO2, NOx i PM2,5, i comparar-les amb les emissions d’un vehicle privat que utilitza combustible fòssil per fer el mateix desplaçament.

Aquesta informació ajuda a conscienciar en relació a la lluita contra el canvi climàtic en tant que contribueix a la millora de la qualitat de l’aire, a l’optimització del consum d’energia, a l’estalvi econòmic, a la reducció de la congestió viària i, finalment, a la disminució de la sinistralitat


Draft Alvarez Puerta 704029547-image1-c.jpeg


FGC posa a disposició de les persones usuàries tota aquesta informació i promou d’aquesta manera l’ús del transport públic com a eina eficaç per impulsar la mobilitat sostenible i apostar per uns desplaçaments més eficients, segurs, equitatius, competitius, tranquils i saludables, amb un consum d’energia i un nivell d’emissions per persona molt més reduït.

Aquest projecte, forma part de l’Estratègia d’acció climàtica 2030 d’FGC, estratègia que neix en resposta a la preocupació de la societat sobre el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire, i de l’activisme d’FGC. Precisament, pel seu compromís amb el medi ambient i per estar alineada amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 2015 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha estat premiada en el marc de la 10a Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya a finals de 2019. Aquest premi evidencia el compromís de la companyia amb el medi ambient i la sostenibilitat, a la vegada que posa en valor el caràcter innovador de la nova eina d’FGC.

Aquesta nova aplicació té un doble objectiu, d’una banda, conscienciar i sensibilitzar sobre la petjada ecològica dels desplaçaments i de la importància de reduir-la per lluitar contra el canvi climàtic, i de l’altra, donar un servei informatiu a les persones usuàries.

L’Ecocalculadora s’incorpora al Banc de Pràctiques d’Innovació (BPI) del DTES perquè representa una innovació conceptual i tecnològica. Conceptual, quant al càlcul de les emissions del transport ferroviari i la seva comparativa amb el transport en vehicle privat. Aquesta informació no existia prèviament i amb la posada en marxa la calculadora es pot calcular, per primera vegada i de forma fàcil, les emissions pròpies per trajecte i comparar-ho amb el vehicle privat. Per poder fer aquest càlcul, han estat necessàries aliances amb altres actors de mobilitat sense les quals no hagués estat possible obtenir-lo. Quan a la innovació tecnològica, per tirar endavant el projecte ha calgut construir un motor de càlcul per trajectes, cosa que s’ha pogut fer gràcies l’expertesa d’una consultora externa, al treball d’un equip multidisciplinar, en el qual hi han participat diferents àrees d’FGC, i també una metodologia basada en reunions de naturalesa diversa, on s’incentivava el treball i les propostes innovadores. Aquest estil de treball permet viure els errors amb naturalitat i treballar permanentment en la millora contínua.

Mirant al futur, aquesta millora passa per l’autoavaluació, millorar la visualització de l’eina, cosa que s’ha fet aquesta tardor, i augmentar l’impacte en les persones usuàries, cosa que passa perquè considerin rellevant aquest càlcul i que la T-Mobilitat permeti calcular, de manera individualitzada, les emissions que ha deixat d’emetre anualment cada persona usaria.

Autors

Redactat de la notícia: M. Mercè Mas

Per saber-ne més: Antonio García Leyva

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/20
Presentat el 19/12/20

Volum Innovació interna, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Eficiència energètica per passatgers

Nous vehicles i modes per passatgers

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Comunicació amb l'usuari

Indicadors ambientals

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Puntuació document

5

Visites 0
Recomanacions 1

Compartiu aquest document