You do not have permission to edit this page, for the following reason:

You are not allowed to execute the action you have requested.


You can view and copy the source of this page.

Return to Vidal Torre 2020a.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/05/21
Presentat el 06/05/21

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Serveis basats en la localització

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Aspectes jurídics i institucionals

Instruments i mecanismes contractuals

Arquitectura institucional

Cooperació entre ens

Avaluació de la legislació vigent

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0

Compartiu aquest document