Nawades

El projecte europeu Nawades es duu a terme mitjançant el consorci internacional en què participen tres organitzacions catalanes: Leitat, Hidroquimia i Knowledge Innovation Market (KIM) amb la col·laboració de l’ACA i ATLL. La coordinació l’ha portada a terme el prestigiós centre tecnològic alemany Fraunhofer.


Interior de l'edifici d'osmosi inversa de la dessalinitzadora del Llobregat.

Interior de l'edifici d'osmosi inversa de la dessalinitzadora del Llobregat.


Planta pilot a la dessalinitzadora del Llobregat

En aquest àmbit s’ha construït una planta pilot a la dessalinitzadora del Llobregat que utilitza una nova membrana que elimina bactèries, redueix en un 20% el consum energètic del procés de pretractament i permet reduir l’ús de compostos químics. És el que anomenaríem una planta pilot amb tecnologia de dessalinització Newades. El projecte va acabar l’any 2016 i ha tingut l’aportació de 4,5 milions d’euros procedents de fons europeus del 7è Programa marc.


Detall d'un bastidor de la sala d'osmosi inversa de la dessalinitzadora.

Detall d'un bastidor de la sala d'osmosi inversa de la dessalinitzadora.


Objectius del projecte

L'objectiu principal de NAWADES era estudiar, dissenyar, produir i provar noves tecnologies de membranes de dessalinització d'aigua des de quatre punts de vista:

  • L'estructura del filtre de membrana de múltiples capes, incloent la distribució de la llum UV a l'interior de la pila de membrana per al control i reducció de les incrustacions
  • Els materials utilitzats per construir el sistema de membrana, incloent l'embrutiment i l'ampliació de la vigilància.
  • Els tractaments de revestiment aplicats a les superfícies de les membranes, utilitzant plasma, tecnologia capa per cada i nano-TiO2.
  • El procediment de membrana amb l'eliminació integrada d'embrutiment


Tècnica pionera en dessalinització

El prototip ha servit per provar un nou tipus de membrana ceràmica amb un contingut de nanopartícules de diòxid de titani, en la qual s’ha integrat un sofisticat sistema de radiació ultraviolada. Aquest dispositiu ha permès una  degradació més gran de la matèria orgànica i permet mantenir neta la superfície de la membrana. Tot això comporta menys consum d’energia elèctrica en un dels processos de dessalinització.

Aquesta tècnica, que també assoleix més eliminació de bactèries, reclama un menys consum de productes químics necessaris durant les operacions de filtració i neteja dels filtres, cosa que potencia així la vida útil de les membranes. Per tant, en conjunt el nou dispositiu contribueix a reduir el costos de producció d’aigua dessalinitzada i col·lateralment a disminuir el seu impacte mediambiental. A més, es calcula que amb l’aplicació d’aquesta tecnologia es pot aconseguir la reducció d’un 20% en el consum elèctric emprat durant el procés de pretractament i allargar la vida útil del filtre com a mínim 8 anys.


Tecnologia aplicable a la reutilització

L'assaig ha suposat la primera prova del prototip de la tecnologia Nawades, previst per a millorar els processos de dessalinització, però també obre la porta per aplicar-se en el terreny de la reutilització. Els resultats obtinguts arran d’aquest estudi presenten un gran potencial en el seu ús en una de les línies bàsiques de l’ACA, que és la reutilització directe i indirecte del retorn de l’aigua de les depuradores, potenciar la innovació tecnològica en la millora de productes i processos capaços de tractar l’aigua amb l’objectiu de millorar l’aigua retornada al medi i incrementar les fonts de subministrament d’aigua.

Per a més informació, consulteu la web del projecte


Autors

Redactat de la noticia: Marga Torre

Per saber-ne més: Montse Alomà i Masana i Samuel Reyes


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/17
Acceptat a 01/03/17
Presentat el 01/03/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Millora de la qualitat de les aigües

Localització

Puntuació document

0

Visites 103
Recomanacions 0

Compartiu aquest document